20. maijā plkst. 10.00 tiešsaistē Zoom platformā Latvijas Universitātes 80. Starptautiskās zinātniskās konferences sesijā „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo resursu ilgtspējīga pārvaldība” Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) pētnieku komanda iepazīstinās ar aktuālajiem pētījumiem Latvijas Zinātnes padomes (LZP) finansētajā projektā „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība”.

Konferences sesijā „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo resursu ilgtspējīga pārvaldība” LU SZF SPPI pētnieku komanda stāstīs un diskutēs par kopīgo resursu ilgtspējīgas pārvaldības konceptuālajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem, kā arī izvērsti iepazīstinās ar veiktajām empīriskajām iestrādēm kopīgo resursu ilgtspējīgas pārvaldības jautājumos Latvijas reģionos.

Īsi par projektu „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība”. Projekta galvenais mērķis ir izzināt pastāvošās kopīgo dabas resursu pārvaldības prakses un līdzveidot izpratni un atbildi turpinošam vides sabrukumam, kas rada pieaugošu ietekmi uz sociālo un ekonomisko realitāti Latvijas reģionos.

Sesiju vadīs LU SZF SPPI pētnieki Renārs Felcis un Elgars Felcis.

Klausītāji aicināti pievienoties konferences sesijai Zoom platformā , Zoom Meeting ID: 982 7582 1436 vai Facebook tiešsaistē LU SZF profilā.

Programma pieejama tiešsaistē.

Pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekts "Gatavi pārmaiņām? Kopīgu dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana", projekta Nr. LZP-2019 / 1-0319.

Dalīties