Piedāvājam ieskatīties šīs nedēļas, 14. februāra līdz 18. februāra, Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences programmā.

 

Latvijas Universitātē turpinās LU 80. starptautiskā zinātniskā konference, piedāvājot piedalīties dažādās zinātņu sekcijās.

Filosofijas vēsturē, politikā, tāpat kā ikdienā, brīvības un vārda savstarpējās attiecības vienmēr ir bijušas diskusiju centrā, rosinot pārdomas gan par brīvības dažādajām izpausmes formām un brīvā vārda vietu, gan vārda spēku vai nespēku, uzskata filozofijas pētnieki piesakot savu sekciju.

Savukārt šī gada teoloģijas un reliģijpētniecības konferences sekcijā tiks prezentēti referāti, kas skatīsies uz vēsturisku notikumu izraisītām pārmaiņām, par dažādu procesu izmaiņām, ar kurām saskaramies mūsu ikdienas dzīvēs, kā arī par izmaiņām, kas nepieciešamas, lai mēs varētu doties tālāk.

Sekcijas sēde “Matemātiskā statistika” tiks veltīta aktuālām matemātiskās statistikas un datu zinātnes problēmām un izaicinājumiem LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes matemātikas nodaļā.

Datorikas fakultāte aicina nenokavēt – 18. februārī plkst. 17.00 sekcijā “Kognitīvās zinātnes” ar ielūgto referātu “Spatial Thinking Underlies Scientific and Mathematical Thinking” uzstāsies viena no pasaulē vadošajām telpiskās uztveres un vecumposmu pētniecēm – profesore Nora Ņūkomba.

Pirmdien 14. februārī

Vēstures un filozofijas fakultātē                           
Filozofijas doktorantu sekcija "Brīvība un vārds"
Plkst. 10.00

Otrdien, 15. februārī

Prioritārā pētniecībā                                    
Letonikas aktualitātes 2021                                 
Plkst. 10.00

Bioloģijas fakultātē                                        
Latvijas ūdens vides pētījumi un aizsardzība/Investigations and protection of Latvias water environment                                                  
Plkst. 10.00

LU Materiālu mehānikas institūtā                 
Advanced Composites and Applications                 
Plkst. 10.00

Trešdien, 16. februārī

Prioritārā pētniecībā                                                 
Nano and Quantum Technologies, and Innovative Materials                                                                    
Plkst. 10.00

Ceturtdien, 17. februārī

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē           
Applied research in environmental science
Plkst. 10.00

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē
Perspectives of Cultural Heritage in Educational Sciences                                                                 
Plkst. 10.00

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē
BUSINESS. MANAGEMENT. ECONOMICS           
Plkst. 12.00

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē                
Matemātiskā statistika                                     
Plkst. 14.00

17.–18. februārī

Teoloģijas fakultātē                                             
Reliģijas loma mainīgajā pasaulē                              
Plkst. 10.00

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē
Teacher Professionalism and Education for the Future                                                                          
Plkst. 10.00

Piektdien, 18. februārī

Bioloģijas fakultātē                                         
Molekulārā bioloģija/Molecular biology          
Plkst. 10.00

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē        
Spāņu valoda profesionālajā un starptautiskajā saziņā. 21.gadsimta izaicinājumi / El español lengua de la comunicación profesional e internacional. Desafíos en el siglo XXI                
Plkst. 10.00

Vēstures un filozofijas fakultātē                      
Arheoloģijas sekcija. Arheoloģija Baltijā 21.gs. sākumā: jaunākie pētījumi, aktuālās diskusijas un mūsdienu izaicinājumi                                                  
Plkst. 10.00

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē
Sport for the Sustainability of Society                     
Plkst. 10.00

Prioritārā pētniecībā                                          
Ecology and biodiversity/ Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība                                                             
Plkst. 10.15

Datorikas fakultātē                                                
Cognitive Sciences                                                    
Plkst. 14.30

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē
Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija  
Plkst. 15.00

Dalīties