19. oktobrī ir saņemta ziņa, ka pusotru gadu ilgais izvērtēšanas process ir noslēdzies un žurnāla “Baltic Journal of Modern Computing” publikācijas turpmāk indeksēs vienā no prestižākajām zinātnisko publikāciju datubāzēm – Scopus. Tādējādi jau 2020. gadā “Baltic Journal of Modern Computing” publikācijas indeksēs abi prestižākie zinātnisko publikāciju indeksatori – Web of Science un Scopus.

Jau kopš 2015. gada žurnāla Baltic Journal of Modern Computing” ir iekļauts Clarivate Analytics (bij. Thomson Reuters) Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index.

Žurnāls “Baltic Journal of Modern Computing” ik ceturksni elektroniski iznāk kopš 2013. gada un to kopīgi izdod Latvijas Universitāte, Viļņas Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte un Vidzemes Augstskola.

Žurnālā tiek publicēti raksti par datorzinātnes, programmatūras inženierijas, informācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu, datoru inženierijas, datorikas didaktikas un ar to saistītām tēmām.

Dalīties