Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu konkursā uz atbalstu var pretendēt Baltijas valstu augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kuras plāno īstenot projektus sadarbībā ar Vāciju. Pirmā kārta noslēdzas jau 15. oktobrī.

Atbalstīti tiek projekti jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas u. c.. Viena projekta īstenošanai Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs piešķir finansējumu līdz 5 000 EUR.

Nosacījumi dalībai konkursā:

  • Projekta iesniedzējam jāpārstāv Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas valsts vai valstiski atzīta augstākās izglītības iestāde vai zinātniska institūcija.
  • Projektam jāveicina augstākās izglītības un zinātnes kvalitāte Igaunijā, Latvijā un/vai Lietuvā, kā arī ilgtspējīga zinātniskā sadarbība ar Vāciju.
  • Projekta iesniedzējam projektā jāsadarbojas ar partneri no Vācijas, kurš pārstāv valsts vai valstiski atzītu augstākās izglītības iestādi vai zinātnisku institūciju. Projektā var iesaistīt arī vairākus partnerus no Vācijas un Baltijas valstīm. Priekšroka tiek dota projektiem, kuru īstenošanā ir iesaistītas visas trīs Baltijas valstis.

Projektu iesniegšanas termiņi:

līdz 15.10.2019.: projekta īstenošanas laiks 01.02.2020.–31.10.2020.

līdz 16.03.2020.: projekta īstenošanas laiks 01.06.2020.–15.11.2020.

Iesniedzamie dokumenti (vācu vai angļu valodā):

  1. Projekta pieteikums.
  2. Finansēšanas plāns.
  3. Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājums dalībai projektā.

Plašāka informācija par projektu konkursu, vadlīnijas un iesniedzamo dokumentu veidlapas ir pieejamas Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja mājaslapā: www.hochschulkontor.lv/projekti/

Svarīgi! Ir mainīta projektu iesniegšanas kārtība. Visa aktuālā informācija meklējama Augstskolu biroja mājas lapā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju:

Tālr.: 67286033

E-pasts: hochschulkontor@lu.lv

Dalīties