No kreisās: Zinātnes un inovāciju komisārs Karlos Moedas (Carlos Moedas), misiju teorijas eksperte Mariana Mazukato (Marianna Mazzucato) un R&I generāldirektors Žans Eriks Pakē (Jean Eric Paquet)

24.–26. septembrī Briselē pirmo reizi notiek Zinātnes un inovāciju (R&I) dienas, kurās gan Latvija nav pārāk plaši pārstāvēta. Šo dienu laikā Eiropas Komisija (EK) deva arī oficiālu startu jaunai darbības formai – misijās balstītai zinātnei, kas jau pazīstama citās pasaules daļās, taču pirmo reizi tiek ieviesta Eiropas Savienības līmenī.

Atbilstoši R&I generāldirektora Žana Erika Pakē (Jean Eric Paquet) teiktajam, misijas nav tieši zinātne, misiju nozīme ir zinātnes radīto novest līdz sabiedrībai saprotamam, izmantojamam un atzīstamam veidam. Arī EK vadošie eksperti izprot, ka misijas Eiropai ir ne tikai pilnīgi jauna darbības forma, bet arī grūta un ar iespējamiem riskiem saistīta forma.

Pavisam izveidotas piecas misijas – tās veltītas EK identificētām aktuālākajām tēmām – tīras pilsētas, tīri okeāni, tīra vide un uzturs, adaptācija klimata pārmaiņām un vēža misija. Pēdējā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, profesors Mārcis Leja.

25. septembrī Zinātnes un inovāciju dienā tika organizēta misiju pārstāvju tikšanās ar atbilstošās jomas attīstībā ieinteresētajām organizācijām un speciālistiem. Būtiska būs misiju sadarbība gan ar EK, gan ES dalībvalstu pārstāvjiem. Ieteikumus misiju stratēģiskiem dokumentiem iespējams vēl iesniegt elektroniski līdz š. g. 4. oktobrim.

Dalīties