Avots: aarp.org

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Dabas mājā no 5. līdz 9. jūlijam norisināsies Starptautiskās krāsu redzes biedrības (ICVS) simpozijs ICVS2019. Tajā tiks apspriesti dažādi temati, kas saistīti ar krāsu uztverti, tai skaitā krāsu redzes ģenētiku un krāsu redzes novērtējumu.

ICVS simpozijs ietver fundamentālus, lietišķus un klīniskus aspektus, kas saistīti ar krāsu redzes pētījumiem, iekļaujot vairākus virzienus. Simpozijā norisināsies pieaicinātu ekspertu un dalībnieku prezentācijas un referātu lasījumi, kā arī aktuālas sesijas, kas atspoguļo ICVS biedru interešu daudzveidību.

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes docents un ICVS valdes loceklis Sergejs Fomins stāsta: ”Simpozijs notiek reizi 2 gados. Tas ir neliela mēroga, tomēr dziļi zinātnisks pasākums, kurā piedalās dažādi zinātnieki ar interesi par krāsu redzi un pētījumu tehnoloģiju. Zinātnieki pēta dzīvnieku redzi, krāsu redzes ģenētiku un smadzeņu struktūrās notiekošos procesus, kā arī cilvēka krāsu redzes traucējumus, to diagnostiku un iespējamos korekcijas veidus.”

S. Fomins ir pārliecināts - Latvijas Universitātei ir piesaistīti atzīti zinātnieki, un simpozijs ir lieliska iespēja gan dalībniekiem, gan vietējiem zinātniekiem veicināt sadarbību un vairot LU atpazīstamību zinātniskajā vidē. 

Šogad simpozija divas sesijas ir veltītas krāsu redzes īpatnību diagnostikai un izvērtēšanai, jo zināms, ka tas izpaužas aptuveni 8% no Eiropas vīriešu populācijas. Vēl tiks aktualizēta tēma par melanopsīna pigmentu jeb diennakts ritmu regulējošo pigmentu, kas atrodas tīklenē un tiešā veidā nepiedalās redzes procesā. Tam ir nozīmīga loma cilvēka nomoda fāžu regulācijā.

Starptautiskā krāsu redzes biedrība ir starptautiska fiziologu, psihologu, fiziķu, optometristu, oftalmologu un vizuālo zinātnieku grupa, kas pēta dažādus krāsu redzes aspektus un tās traucējumus.

Dalīties