Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts sadarbībā ar organizācijām no Francijas, Itālijas, Spānijas un Beļģijas 2018. gada septembrī uzsāka dalību Erasmus+ projektā “eMedia: MEDijpratība un digitālā pilsonība ikvienam”.

LU Pedagoģijas zinātnisko institūtu projektā pārstāv profesore Linda Daniela un zinātniskā asistente Santa Dreimane.

Projekta mērķis ir izglītot iedzīvotājus un attīstīt viņu digitālās prasmes un medijpratību, uzmanību vēršot uz skolotāju zināšanu pilnveidošanu. Projekta laikā ir plānots izstrādāt 3 rokasgrāmatas kā atbalsta materiālu skolotājiem, ko viņi varēs izmanto gan savu zināšanu papildināšanai un digitālo prasmju attīstīšanai, gan arī mācību stundu plānošanai.

Pirmā rokasgrāmata būs par robotiku un tās izmantošanu izglītībā. Rokasgrāmatā varēs atrast informāciju par to, kas ir izglītojošā robotika, kādi pedagoģiskie principi jāņem vērā, pielietojot izglītojošo robotiku. Tiks sniegta informācija par bezmaksas un visiem pieejamiem resursiem, kā arī tiks sniegti praktiski piemēri robotikas izmantošanai mācību stundās.

Otrā rokasgrāmata būs par medijpratību un sniegs informāciju par to, kā izmantot dažādus medijus, uzmanību vēršot uz tiešsaistes sociālajiem medijiem, kas ir aktuāli jauniešiem. Vēl informācija tiks sniegta par to, kādi pedagoģiskie principi jāņem vērā, stāstot par medijpratību, kā arī par viltus ziņām, un kā tās atpazīt.

Trešā rokasgrāmata tiks veidota par tādiem mediju formātiem kā televīzija, radio un rakstītie mediji, kas mūsdienās ir pieejami interneta vidē.

Paralēli drukātajām rokasgrāmatām tiks izstrādātas arī to elektroniskās versijas, kurās būs pieejama papildus informācija par attiecīgo tēmu.

Projekta ietvaros plānots izveidot arī tiešsaistes kursus Moodle platformā, kas būs atvērtas pieejas un bezmaksas atbalsts skolotājiem izglītojošās robotikas un medijpratības apguvei.

No š.g. 9. līdz 15. jūnijam San Sebastianā, Spānijā notika trešā tikšanās projektā iesaistītajām organizācijām, lai noslēgtu darbu pie pirmās rokasgrāmatas par izglītojošo robotiku un uzsāktu darbu pie rokasgrāmatas par medijpratību.

Projekta līguma Nr. 2018-1-FR01-KA201-048117

Dalīties