Medicīnas fakultātes mājvieta - LU Zinātņu māja. Foto: Sarmīte Livdāne, Latvijas Universitāte

Šā gada 21. maijā Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultāte (MF) uzņemta Eiropas Medicīnas augstskolu asociācijas (Association of Medical Schools in Europe) biedru vidū. LU ir pirmā un vienīgā Latvijas pārstāve organizācijā.

Eiropas Medicīnas augstskolu asociācijas darbs aizsākās 1979. gadā, un šodien tā apvieno jau 71 augstākās izglītības iestādi 30 valstīs. Asociācija stiprina un attīsta sadarbību starp veselības aprūpes studiju virzienu realizējošām augstskolām Eiropā, kā arī līdzdarbojas to darbības kvalitātes uzlabošanā. 

LU MF dekāns profesors Valdis Folkmanis dalību organizācijā uzskata par nozīmīgu tīklošanās iespēju, kas palīdzēs paplašināt fakultātes starptautisko partneru loku un iespējas līdzdarboties starptautiskos konsorcijos. Vienlaikus viņš norāda, ka "iesaistīšanās asociācijas darbā būs ieguvums ne vien starptautiskās sadarbības attīstībā, bet arī iespēja dalīties ar savu skatījumu, zināšanām un tradīcijām, stāstīt par mūsu unikālo pieredzi." Šāda iespēja V. Folkmanim būs jau rudenī, kad viņš LU pirmo reizi pārstāvēs organizācijas ikgadējā konferencē, kuras dalībniekus šogad uzņems Lodzas Universitāte Polijā.

Dalīties