2019. gada 24. maijā plkst. 13.00 norisināsies Latvijas Universitātes (LU) Satversmes sapulce, kurā notiks LU rektora un Senāta vēlēšanas. 

Rektora amata pretendenti jāizvirza un dokumenti ar kandidāta piekrišanu reģistrācijai jāiesniedz līdz 2019. gada 18. aprīlim plkst. 12.00 LU Senāta sekretārei Ilzei Upacerei (Raiņa bulv. 19, 138. telpā). Savukārt rektora amata pretendentiem rakstiski noformēta LU vadības programma un CV jāiesniedz Senāta sekretārei līdz 24. aprīlim plkst. 12.00.

Satversmes sapulces dienas kārtība:

  • Satversmes sapulces organizācijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums;
  • rektora vēlēšanas;
  • Senāta vēlēšanas;
  • Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanas;
  • rektora Indriķa Muižnieka atskaite;
  • Senāta priekšsēdētāja Māra Kļaviņa atskaite.

LU Satversmes sapulces organizācijas un rektora vēlēšanu komisijas sastāvā iekļauti: Ansis Grantiņš (komisijas priekšsēdētājs, LU administrācijas vadītājs), Edvīns Danovskis (priekšsēdētāja vietnieks, Juridiskās fakultātes docents), Uldis Kondratovičs (LU Botāniskā dārza direktors), Ilze Rūmniece (Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne), Egils Plūme (Materiālu mehānikas institūta direktors), Rasma Mozere (LU Arodbiedrības priekšsēdētāja), Baiba Broka (rektora vietniece juridiskajos jautājumos), Jānis Uiska (Juridiskā departamenta direktors), Jana Grīniņa (Personālvadības departamenta direktore), Kārlis Dārznieks (Komunikācijas un inovāciju departamenta direktora p.i.), Renards Ozoliņš (LU students), Anda Ozola (LU vadošā eksperte).

Rektora amata pretendentus var izvirzīt:

  • LU fakultātes, LU institūti un LU aģentūras savās akadēmiskā personāla kopsapulcēs, Domes vai Zinātniskās padomes sēdēs;
  • LU vēlētās institūcijas – Senāts vai Studentu padome;
  • ne mazāk kā 100 LU akadēmiskā personāla pārstāvji, kuriem LU ir pamatievēlēšanas vieta, apliecinot izvirzīšanu ar saviem parakstiem;
  • pats pretendents, ja to rakstiski atbalsta ne mazāk kā 100 LU akadēmiskā personāla pārstāvji, kuriem LU ir pamatievēlēšanas vieta.

Saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi rektoru uz četriem gadiem ievēl amatā LU Satversmes sapulce. Rektoru var ievēlēt amatā divus amata termiņus pēc kārtas. Rektora vēlēšanas organizē Senāts, izveidojot Rektora vēlēšanu komisiju.

Dalīties