Mācību semestra sākumā, 1. februārī, Latvijas Universitātes (LU) darbinieki pulcējās Lielajā aulā, lai piedalītos ikgadējā darbinieku kopsapulcē. LU darbinieki kopā atskatījās uz pagājušā un jau šī gada spilgtākajiem sasniegumiem un rezultātiem akadēmiskajā vidē, kā arī apsprieda mācību semestra uzdevumus un gaidāmos izaicinājumus.

LU darbinieku kopsapulce tika dalīta divās daļās – uzrunu daļā un svinīgā Gada balvu pasniegšanas ceremonijā. Pirmās daļas ietvaros kā pirmais ar runu uzstājās LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, kurā vēstīja par mācību semestra plāniem un pasākumiem, kā arī apkopoja aizvadītā semestra rezultātus. Nozīmīgākie minētie rezultāti bija aizvadītajā gadā studentu skaita pieaugums līdz pat 15 tūkstošiem, budžeta dotāciju pieaugums un LU 2018. gada budžets, kas stabili pārkāpis 100 miljonu slieksni, sasniedzot 110 miljonus. Indriķis Muižnieks, beidzot tēmu par studiju attīstības līmeni, savā runā minēja: “Es gribētu uzsvērt, ka tieši kvalitāte ir mūsu studiju programmas attīstības centrālā ass!”

Ar sirsnīgu uzrunu un laba vēlējumiem uzstājās arī LU Arodbiedrības priekšsēdētāja Rasma Mozere, savukārt studentu vārdā izteica gandarījumu par jau paveikto un dalījās ar izvirzītiem mērķiem šajā mācību gadā LU Studentu Padomes priekšsēdētāja Alise Paula Zīverte.

Kopsapulces centrā tika izvirzīta tēma par pirmdien jaunatklāto Zinātņu māju –  Akadēmiskā centra ēku. Darbiniekiem bija iespēja vēlreiz iedziļināties aizvadītās pirmdienas notikumos, vērojot videomateriālu, kurā tika atspoguļoti Zinātņu mājas atklāšanas spilgtākie momenti.

Otrajā kopsapulces daļā svinīgi tika pasniegtas LU Gada balvas nominācijās: “Sasniegums zinātnē”, “Skolu balva”, “Gada darbinieks” un “Rektora pateicības”.

Nominācijā “Sasniegums zinātnē” tika apbalvoti LU darbinieki, kas uzrādījuši izcilus akadēmiskos rezultātus. LU rektors kopā ar LU prorektoriem Inu Druvieti un Valdi Segliņu pasniedza apbalvojumus prof. Andrejam Vaskam un prof. Aleksandram Soštakam par zinātniskās skolas izveidošanu, prof. Lindai Danielai un prof. Mārcim Lejam par oriģināla pētījuma rezultātiem, prof. Mārim Kļaviņam un Laurai Kļaviņai par akadēmisko pēctecību, bet Tomam Rēķim – par izcilu promocijas darbu. 

Ceremonijā tika apbalvotas arī visu Latvijas reģionu skolas, kas sniegušas nozīmīgu devumu LU studentu saimes papildināšanā. Nominācijā tika apbalvotas Daugavpils, Valmieras, Jelgavas un Rīgas 2. Valsts ģimnāzijas un Saldus Vidusskola.

Par 2018. gada darbinieci tika atzīta Zinātnes departamenta direktora vietniece Evija Rūsīte. Nominējot Eviju Rūsīti, kolēģi atzina, ka Gada darbinieci raksturo lietu kārtība, darba griba, darba spējas, darba mīlestība, precizitāte, atbildība, atsaucība, arī paškritika.

Rektora pateicības tika izteiktas Komunikācijas un inovācijas departamenta fotogrāfam Tomam Grīnbergam, Ķīmijas fakultātes metodiķei Kristīnei Juhņevičai, Studentu Padomes bijušajai priekšsēdētājai Signei Skutelei, Medicīnas fakultātes profesorei Unai Riekstiņai un Ķīmiskās fizikas institūta pētniekam Raimondam Meijam.

Īpaša rektora pateicība tika izteikta Zinātņu mājas būvniecības un aprīkošanas komandai: Jekaterinai Kotello, Diānai Kazinai, Sintijai Sīmanei, Martai Meženiecei, Jevgenijam Blažēvičam, Ivaram Trūpam, Artim Krūziņam, Dacei Silarājai, Eduardam Duhanovskim un Edītei Megnei.

Dalīties