Studentu korporācijas Talavija locekļi (ar baltās krāsas deķeļiem) un citiem korporāciju locekļiem pie Korporantu ugunskura Klosteru ielā, Rīgā pie Latvijas Augstākās padomes (tagad Saeimas) ēkas un Rīgas nabadzīgo bērnu Jēzus māsas klostera, 1991. gada janvāra vidus. (Talavijas fotoarhīvs)

Par Latvijas Universitātes Muzeja mēneša priekšmetu izvēlētas sešas studentu korporācijas "Talavija" fotogrāfijas no 1990./1991. gada ziemas, kad paralēli atzīmējot "Talavijas" 90 gadu jubileju, korporanti piedalījās barikāžu celtniecībā.

Barikāžu laiks kā viens no Trešās atmodas robežposmiem vienoja ne tikai vienkāršus cilvēkus, bet arī studentu mūža organizāciju locekļus. 20. gadsimta 80./90. gadu mijā demokratizācijas laikā pie Latvijas Universitātes studentu/šu korporācijas atjaunoja savu darbību Latvijā, kas pirms tam padomju totalitārisma apstākļos bija aizliegta. Studentu korporācijas darbības atjaunošana Latvijā sakrita ar barikāžu laiku 1991. gada janvārī, kad, reaģējot uz PSRS karaspēka nežēlīgo izrēķināšanos Viļņā, Lietuvā un OMON uzbrukumiem Rīgā, "Talavijas" korporanti iesaistījās barikāžu celtniecībā, veidojot nevardarbīgu un simbolisku pretsparu padomju agresijai.

Studentu korporācija "Talavija" 1990. gadā atzīmēja savu 90 gadu jubileju, kad Latvijas valsts neatkarības atjaunošana no PSRS bija vēl procesā. 90 gadu jubilejas atzīmēšana un turpmākā dalība barikādēs ir radījusi vēsturisku paralēli ar 1918. gada 18. novembri, kad, nodibinoties Latvijas valstij, sākās izšķiroša cīņā par Latvijas valsts neatkarības saglabāšanu. "Talavijai" bijusi sevišķi svarīga loma Latvijas Neatkarības kara laikā (1918–1920), jo tā bija viena no latviešu studentu korporācijām, kas veidoja kodolu Atsevišķajai studentu rotai cīņā pret boļševikiem (komunistiem). Barikāžu laikā "Talavija" turpināja Atsevišķās studentu rotas pienākumu, aizstāvot savu valsti nevardarbīgā ceļā, saliedējoties pie ugunskuriem un palīdzot celt barikādes. Jebkuras studentu korporāciju goda princips ir stāvēt par Latvijas valsti un latviešu tautu sevišķi izšķirošos brīžos, kur tiek izlemts valsts un tautas liktenis.

Barikāžu laikā atdzima Atsevišķās studentu rotas loma Latvijas neatkarības aizsargāšanā un izcīnīšanā, ko "Talavijas" korporanti ar citiem korporantiem turpināja mantot, cīnoties par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu no PSRS.

Dalīties