Konkursa uzvarētāji ar organizatoriem un atbalstītājiem. Foto: Santa Sāmīte.

Latvijas Universitātes (LU) un Microsoft inovāciju centrā 28. novembrī tika paziņoti žurnāla "Jurista Vārds" ikgadējā pētniecisko darbu konkursa godalgoto vietu ieguvēji. Šajā Latvijas jauno tiesībzinātnieku sacīkstē jau 13. reizi par labākajiem atzīti LU Juridiskajā fakultātē (JF) izstrādātie darbi.

Šogad konkursā pieteicās 30 tiesību studenti un šā gada absolventi. Konkursantu vidū bija pārstāvji no astoņām Latvijas augstskolām: Baltijas Starptautiskā akadēmijas, Biznesa augstskolas "Turība", Daugavpils Universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Juridiskā augstskolas, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes. Uzrunājot jaunos tiesību zinātniekus apbalvošanas pasākumā, žurnāla "Jurista Vārds" redaktore Dina Gailīte uzsvēra, ka "juridiskā kultūra nav iespējama bez jauniem un talantīgiem zinātniekiem, kas pārņem stafeti no pašreizējiem zinātniekiem, kas vēl pagaidām uz viņiem skatīties no vērtētāja pozīcijām, bet drīz vien viņi ieņems līdzvērtīgu vietu un šodienas vērtētājiem sāks elpot pakausī". Augstāko novērtējumu civiltiesību sekcijā ieguva Ēriks Krēsliņš ar darbu "Cēloņsakarības kritēriji civiltiesībās", bet Administratīvo tiesību sekcijā par labāko tika atzīta Lāsma Rancāne ar darbu "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju un atkritumu apsaimniekošanas sistēmu tiesiskās problēmas Latvijā". Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību sekcijā uzvarēja Emīls Jonins ar darbu "Eiropas Savienības aģentūras, to izveidošana un pilnvarošana", savukārt Cilvēktiesību sekcijā – Dace Spaliņa ar darbu "Nepilsoņu un nepilsoņu bērnu tiesības uz pilsonību". Par Krimināltiesību un administratīvo pārkāpumu tiesību sekcijas, kā arī konkursa kopvērtējuma uzvarētāju tika noteikts Oskars Kulmanis ar darbu "Pierādījumu pieļaujamības un ticamības teorētiskie un praktiskie aspekti". Balvās konkursanti saņēma žurnāla "Jurista Vārds" abonementus 2019. gadam, VSIA "Latvijas Vēstnesis" un VAS "Tiesu namu aģentūra" dāvāto juridisko literatūru, kā arī konkursa atbalstītāju ZAB "Ecovis Convents", ZAB "Fort", ZAB "Vilgerts", ZAB "Rode un partneri" un zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa biroja gādātas specbalvas. Visu konkursa godalgoto vietu ieguvēji ir LU JF 2018. gada absolventi, kas pētniecības darbu veikuši fakultātes mācībspēku zinātniskā vadībā. "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkurss ir vienīgais nacionāla mēroga studentu un jauno juristu zinātniski pētniecisko darbu konkurss, kurā spēkiem mērojas visu Latvijas augstskolu tieslietu studenti. Vairāk foto skatīt Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Dalīties