Gaistošo marķieru izelpas analizators.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atbalstījusi Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) iesniegto projektu "Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam".

Projekta ietvaros paredzēts izveidot portatīvu tehnoloģiju, kas, pamatojoties uz izelpas analīzi, kas veikta ar sensoru palīdzību, bez diskomforta izmeklējamajam indivīdam ļaus agrīni noteikt kuņģa vēzi un ar to saistītos pirmsvēža stāvokļus, piedāvājot unikālu tehnoloģisku risinājumu kuņģa vēža skrīningam ar mērķi mazināt šīs slimības izraisīto mirstību. Jāatzīmē, ka pašlaik pasaulē nav šīs slimības skrīningam piemērotas neinvazīvas metodes. 

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem, darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.

Lai pārrunātu LIAA atbalstītā projekta īstenošanu, tika organizēta arī LIAA un LU KPMI pārstāvju tikšanās. LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja iepazīstināja LIAA darbiniekus ar atbalstītā projekta tehnoloģisko pusi, tehniski - ekonomisko pamatojumu, finanšu plānu un riska analīzi, darbībām tehnoloģijas attīstīšanai un komercializēšanai, kā arī ar projekta darbinieku komandu. Savukārt LIAA direktors Andris Ozols prezentēja LIAA skatījumu uz zinātnes sasniegumu komercializāciju, un darbinieki sniedza ieteikumus veiksmīgai projekta dokumentācijas sagatavošanai.

Dalīties