8. novembrī Kaņepes kultūras centrā plkst. 18.00 atkal atgriežas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) ar referātu ciklu “SZF lasījumi”, kurā fakultātes absolventi stāstīs par saviem pētījumiem un ko no tiem var mācīties sabiedrība kopumā. Šoreiz vārds politikas zinātnes nodaļai un tās studentiem, lai runātu par Latvijas “Politikas nacionālajām īpatnībām”.

Pēc pēdējām spilgtajām un skaļajām vēlēšanām ir laiks ievilkt elpu un ar vēsu galvu aplūkot tos aspektus, kas Latvijas politiku padara īpašu. Sākot ar skandāliem, beidzot ar vēlēšanu sistēmu kā tādu, šoreiz LU SZF zinātniskajos lasījumos klausītāji varēs uzzināt vairāk par virkni ar interesantām tēmām:

Latvijas politikā skandālu netrūkst. Cik no tiem ir īsti un cik konkurentu uzburti, par to var strīdēties, tomēr to ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem neviens neapšauba. Par to kā tieši skandāli veido mūsu izvēli vēlēšanās vairāk stāstīs Agnese Seipule, aplūkojot mūsu politiku ilgākā laika griezumā.

Lai arī tikai 54,56 % no mums devās uz pēdējām Saeimas vēlēšanām, tomēr par politiku viedoklis ir katram. Inga Zalāne skaidros sakarību starp sabiedrības izglītotību politikā un tās aktivitāti balsojot vēlēšanās, kā arī kā šīs zināšanas veido cilvēku izvēles balsošanas kabīnē.

Latvijā šobrīd vēlēšanu noteikumi paredz iespēju izvēlēties tikai vienu partiju, ar tās konkrēto kandidātu sarakstu, izdarot savu izvēli pie vēlēšanu urnas. Tomēr šāda pieeja  nebūt nav vienīgā un izmantojot citu vēlēšanu sistēmu arī Latvijā politiskā ainava varētu būtiski izmainīties. Kā un kapēc skaidros Harijs Kārkliņš, prezentējot savu darbu par dažādajām iespējamajām pieejām organizējot balsošanu un kā šīs izmaiņas izvēles iespējās ietekmē gala rezultātu.

Pasākumu vadīs Sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Juris Rozenvalds.

LU SZF aicina nepalaist garām iespēju uzzināt kaut ko vairāk par Latvijas politiku populārzinātniskā formātā, pie reizes arī dodot iespēju iztaujāt absolventus par viņu konkrētajiem pētījumiem un draudzīgi padiskutēt par to secinājumiem. 

Dalīties