LU komanda Leipcigā

No 15. līdz 20. oktobrim Leipcigā grupa Latvijas Universitātes (LU) studentu, doktorantu un mācībspēku piedalījās 22. Teodora Lita simpozijā "1918.–2018. Demokrātija un izglītība - vēlamais un īstenība". Simpozijā ar referātiem no LU piedalījās Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrants Rūdolfs Rubenis, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece Aīda Krūze un docente Sanita Baranova.

Simpozijā referēja Vācu biedrības pārstāvji, vairāku universitāšu profesori, Saksijas federālās zemes dažādu institūciju darbinieki. Referāti mijās ar diskusijām par aktuāliem simpozija tematikas jautājumiem. “Konferencē noskaidrojām – lai veicinātu demokrātijas mācīšanos izglītības procesā, nepieciešams teoriju saistīt ar bērnu un jauniešu ikdienas pieredzi, savukārt muzejpedagoģijā nepieciešams praktizēt radošas spēles, interaktīvas stundas un izmantot kinofilmas,” stāsta A. Krūze. Tāpat interesanta pieredzes apmaiņa notika Leipcigas Skolu muzejā un Pedagoģijas fakultātes jaunā centra atklāšanas pasākumā. Mācībspēki projekta seminārā apsprieda projekta gaitu un turpmākos uzdevumus. Par godu LU un Leipcigas Universitātes 20 gadu sadarbībai notika vairākas tikšanās, kurās dalībnieki pārrunāja ieguvumus un iezīmēja turpmākās sadarbības perspektīvas.

Dalīties