No kreisās: LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe, LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā profesore Ina Druviete, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane un LU Kuldīgas un Ventspils filiāļu direktore Ruta Karloviča. Pie galda no kreisās: LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš. Foto avots: Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapa, http://vip.ventspils.lv/.

Ceturtdien, 1. novembrī, Ventspils pilsētas domē svinīgi tika parakstīts piecu gadu ilgs sadarbības līgums starp Latvijas Universitāti (LU) un Ventspils pilsētas pašvaldību.

Ventspils pilsētas un LU sadarbība ir ilggadēja, tomēr šī gada 1. novembrī svinīgā gaisotnē abas puses vienojās par vēl vienu sadarbību, parakstot piecus gadus ilgu sadarbības līgumu. Sadarbības mērķis ir ventspilnieku izglītības līmeņa paaugstināšana un mūžizglītības koncepcijas īstenošana. Līgumu parakstīja LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš. Tāpat pasākumā piedalījās arī LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā profesore Ina Druviete, Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe un Kuldīgas, Ventspils filiāļu direktore Ruta Karloviča, kā arī Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane, vadītājas vietniece Inguna Rudēvica un Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula. Piecu gadu garumā LU Ventspils filiālē vai Rīgā studējošajiem ventspilniekiem piedāvās prakses iespējas Ventspils pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, sniegs metodisko un organizatorisko palīdzību izglītības jautājumos, kā arī ar Ventspils pašvaldību kopīgi organizēs nozaru speciālistu lekcijas, seminārus un diskusijas. Tāpat LU studējošie ventspilnieki varēs izvēlēties kvalifikāciju un bakalaura un maģistra darbu tēmas saskaņā ar Ventspils pilsētas attīstības programmu. Savukārt Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja izmantot LU zinātniskās laboratorijas pētniecisko darbu izstrādēm, bet Ventspils izglītības iestāžu pedagogiem un citiem darbiniekiem būs iespēja izmantot LU bibliotēkas resursus.

Dalīties