Juglas mamuta kaula atlūzas.

Par LU Muzeja oktobra mēneša priekšmetu ir izvēlētas Latvijā atrastas, t.s. Juglas mamuta fosilās atliekas.

1937. gada novembrī Juglas ciemā, netālu no Brīvdabas muzeja (tagad Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs), kādā saimniecībā veicot būvdarbus, tika atrasti kauli. Saimnieks par atradumu ziņoja Pieminekļu valdei, toreizējai kultūras pieminekļu aizsardzības institūcijai, tā savukārt Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūtam. Institūta darbinieki – privātdocents Nikolajs Delle un asistents Verners Zāns – konstatēja, ka atrastie kauli (apakšžokļa gabals ar vairākiem zobiem un lāpstiņa) piederējuši, visticamāk, matainajam mamutam Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799), un ir līdz šim pilnīgākais – t.i., atrasti vairāki kauli kopā – mamuta atlieku atradums Latvijā. Acīmredzot mamuts dzīvojis netālu, jo, ja tā atliekas būtu ledāju vai ūdens straumju pārnestas, kauli būtu izkliedēti un sadrupināti. Šī mamutu suga bijusi sastopama Latvijas teritorijā pirms apmēram 12 000 gadiem, kad atkāpās ledājs. Latvijā mamuta atliekas – parasti tie ir zobi vai, biežāk, to fragmenti – atrastas vismaz 40 reizes. Atradums tika plaši atspoguļots 1937. gadā presē (skat. publikāciju sarakstā). Kauli nonāca LU Muzejā. To materiāls ir gadu tūkstošos sairuši kaulu audi – drūpoši un trausli, un šogad oktobrī šis atradums tiek pirmo reizi demonstrēts plašākai publikai LU Muzeja telpās Alberta ielā 10, iepriekš piesakoties M. Rudzītim pa telefonu 28767668. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja iepazīties arī ar Juglas mamutam veltītajiem rakstiem 1937. gada novembra avīzēs, kā arī ar citur atrastām mamuta fosilajām atliekām un faktiem par šo dzīvnieku.   Apzinātās publikācijas Latvijas trīsdesmito gadu presē. Tās apskatāmas arī LU Muzeja izstādē.
 • Kas slēpjas mūsu zemes dziļumos. Brīvā Zeme, Nr 259, 13.11.1937.
 • Smilšu paugurs netālu no Baložkroga… (att.)  Magazina, Nr 289,  26.11.1937.
 • Latvijā dzīvojuši mamuti. Latvijas Kareivis  Nr 258, 12.11.1937
 • Mamuti. Jaunais Zemgalietis, Nr 240,  24. 10. 1933 
 • Atrastos mamuta kaulus pārvedīs uz Rīgu. Rīts, Nr 312,  13.11.1937
 • Rekonstruēts mamuts Ģeoloģijas muzejā. Rīts, Nr  87,  28.03.1938
 • Latvijā atrasts mamuta apakšžoklis. Ventas Balss, Nr 131,  16.11.1937
 • Šajā vietā – Juglas ciemā … (att.) Brīvā Zeme, Nr 260, 15.11.1937.
 • Vai jums ir zināms, ka Eiropā kādreiz dzīvojuši zīloņi? Kurzemes Vārds 25.08.1937
 • A. Grotāns. Mammuta (Elephas primigenius Blbch.) zobs pie Valmieras. Daba un Zinātne 1938. Nr 7. 43-46 lpp.
 • Aizvēsturisks atradums  (Taurene, att.) Pēdējā Brīdī, Nr 68,  25.03.1933.

Dalīties