Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana

    3. februārī notiks LU darbinieku kopsapulce