Dienas programma

11.00   Atklāšana

11.15   VFF prezentācija

11.30   Iepazīšanās ar Vēstures un arheoloģijas nodaļu

11.45   Iepazīšanās ar Filozofijas un ētikas nodaļu

12.00   Filozofijas BSP vizītkarte

12.15   Q & A

12.30   Vēstures BSP vizītkarte

12.45   Q & A

13.00   Video "Kāpēc studēt VFF?"

13.15   Laiks studentiem

13.30   Filozofijas BSP vizītkarte

13.45   Vēstures BSP vizītkarte

14.00   Vēstures MSP vizītkarte

14.15   Q & A

14.30   Filozofijas MSP vizītkarte

14.45   Q & A

15.00   Laiks studentiem

15.15   Laiks studentiem

15.30   Laiks studentiem

15.45   Laiks studentiem

16.00   Video "Kāpēc studēt VFF?"

16.15   Filozofijas MSP vizītkarte

16.30   Q & A

16.45   Video "Kāpēc studēt VFF?"

17.00   Noslēgums

 

Dodies uz Vēstures un filozofijas fakultāti: