Plenārsēde

Krīzes mācības Latvijā un Eiropā

Vadītājs zinātņu prorektors I. Muižnieks 2012. gada 1. februārī  plkst. 12.00
LU Lielajā aulā
Raiņa bulv.19
, Rīgā
  • Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa ievadvārdi
  • Latvijas Republikas  ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
    Eiropas/Eirozonas ekonomiskā krīze —  iespēja valsts attīstībai un ekonomikas izaugsmei
  • Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis Latvijas pieredze finanšu krīzes pārvarēšanā: kāda ir mācība citām valstīm?
  • LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents Jānis Ķeruss
    LU zinātniskās konferences pirmsākumi: zinātne un ideoloģija LVU zinātniskajās sesijās

Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā. Paveiktais un HORIZON 2020 perspektīvas fundamentāliem pētījumiem visās zinātņu nozarēs

70 annual scientific conference of University of Latvia EU Financed Research in LatviaOpportunities for basic research in HORIZON 202o  Vadītājs (Chair) A. Ūbelis 2012. gada 17. februārī plkst. 13.30–17.30
LU Lielajā aulā
Raiņa bulv. 19, Rīgā
13.30–14.00
Reģistrācija un kafija (registration and coffee) No 13.30 Stendi. Latvijas līdzdalība FP7 www.cordis.europa.eu/FP7, izpildē Veiksmīgo projektu stendu referātu sesija
(Poster session of more attractive projects and FP7 statistics for Latvia) 14.00–14.10
Prof. Andrejs Siliņš
(LU Zin. padome; Latvian Council of Sciences)
Atklāšanas uzruna (Opening Address) 14.10–14.30
Dr. Arnolds Ūbelis
(Latvijas ES 7IP Nacionālo kontaktpunktu sistēma; NCP System in Latvia)
Latvijas līdzdalība FP7 programmas izpildē un pārskats par Latvijas zinātnes un tehnoloģiju sektoram ļoti nozīmīgiem projektiem
(Latvian participation in FP7 and the projects important for Latvia) 14.30–14.50
Dr.
Arnolds Ūbelis (Latvijas Universitāte, asociācija FOTONIKA-LV)
Nacionālas Nozīmes zinātnes centra projekts
FP7-REGPOT-2011-1, grants Nr. 285912-FOTONIKA-LV
(National and ERA scale Project FP7-REGPOT-2011-1 Nr. 285912-FOTONIKA-LV)
14.50–15.30
HORIZON 2020 – Eiropas komisijas referāts
15.30–16.15
Pārtraukums un diskusijas pie stendu referātiem (coffee break and poster session) 16.15–17.00
Apaļā galda diskusija
Latvijas zinātnes un tehnoloģiju sektora konkurētspēja HORIZON 2020

Noslēguma kafija un diskusijas pie stendu referātiem
(Concluding discussion with participation of EU NCP experts)