Pārrobežu sadarbības programmas projekts „Frančaizinga sadarbības tīkla radīšana Latvijas–Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu reģionā” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ENPI ietvaros “Creation of franchising co-operation network in Lithuania-Latvia-Belarus cross-border region” Saīsinātais nosaukums: F.A.R. Network („Franchise Attractiveness of a Region” Network). Projekta realizēšanas termiņš: 2.12.2013. - 30.11.2014. Projektā iesaistītās valstis: Lietuva, Latvija, Baltkrievija. Projektā iesaistītās organizācijas:
Lietuvas Darba Devēju Konfederācija (Lithuanian Business Employers’ Confederation)
Latvijas Universitāte
Baltkrievijas Republikāniskā uzņēmējdarbības konfederācija (Republican Confederation of Entrepreneurship)

Projekta numurs: LLB-2-168. Problēmas apraksts un mērķis Vispārēja Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežu reģiona problēma ir informācijas trūkums ārvalstu franšīzes devējiem par reģiona uzņēmējdarbības vides pievilcīgumu. Tomēr pasaulē frančaizings ir plaši izmantots vietējās un starptautiskās uzņēmējdarbības veids, kam raksturīga strauja izaugsme un būtiska ekonomiskā un sociālā ietekme uz daudzu valstu ekonomikām - Amerikas Savienotajās Valstīs, Centrālajā Eiropā un lielākajās Austrumeiropas valstīs. Tomēr mazākās valstīs, piemēram, Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, ir grūti saskatīt būtisku frančaizinga pieaugumu. Lai arī šajos tirgos ir diezgan augsta kopējā pirktspēja, starptautisko franšīzu devēji vēl joprojām neapzinās lielo attīstības potenciālu Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, arī vietējie uzņēmēji šajās valstīs nepietiekami aktīvi izmanto franšīzes sniegšanu kā biznesa modeli, jo viņiem pietrūkst dziļākas izpratnes par frančaizingu un tām priekšrocībām, ko šāds uzņēmējdarbības veids var sniegt. Tādējādi šī projekta pamatideja ir nodrošināt projekta mērķgrupām iespēju ne tikai iegūt informāciju par Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas tirgiem un par franšīzes attīstīšanas instrumentiem un pielietošanas iespējām lēmumu pieņemšanas procesā, bet arī iepazīstināt ar teorētiskajiem un praktiskajiem ekspertu viedokļiem un diskutēt par frančaizinga problemātiku ar profesionāļiem un nozari pārzinošiem pārstāvjiem. Projekta mērķis ir izpētīt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģiona pievilcību ārzemju franšīzes devējiem un radīt kopēju sadarbības tīklu. Izveidot ilgspējīgu organizāciju sadarbības tīklu franšīzes attīstības jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežu reģionā, kas veicinātu ātrāku ekonomisko izaugsmi un uzņēmēju sadarbību starp trim valstīm. Latvijas Universitāte, Lietuvas Biznesa Darba devēju konfederācija un Baltkrievijas Republikāniskā uzņēmējdarbības konfederācija ir apvienojušās ar mērķi virzīt franšīzes attīstību visās trīs valstīs un reprezentēt mūsu reģionu kā vienotu un vilinošu mērķi starptautiskā frančaizinga attīstībā. Projekta aktivitātes un pasākumu plāns. Identificēto problēmu risināšanai projekta ietvaros tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:
  • Izstrādāt stratēģiju sadarbības tīkla izveidei un attīstīšanai ar mērķi paaugstināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas reģionu pievilcīgumu frančaizinga uzņēmējdarbībai,
  • Veikt padziļinātu pētījumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas reģiona frančaizinga potenciāla izpētei, lai novērtētu reģiona pievilcīgumu ārvalstu franšīzes devēju un vietējo investoru acīs,
  • Lai paaugstinātu izpratni par franšīzi reģionā, izstrādāt un organizēt apmācības kursus par frančaizingu uzņēmējiem un studentiem. Projekta ietvaros tiks izstrādāta metodoloģija akadēmiskam studiju kursam, kas dos iespēju integrēt šādu apmācību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas augstākās izglītības sistēmās atbilstoši izglītības standartiem.  Kursa apraksts būs pielāgots Baltkrievijas izglītības sistēmas prasībām. Latvijas Universitāte būs atbildīga par metodoloģijas izstrādi un kursa materiālus izstrādās Universitātes iekšējie eksperti.
  • Organizēt ar frančaizingu saistītas sadarbības aktivitātes – starptautiskas konferences, starptautiskus iepazīšanās un sadarbības veidošanas pasākumus.
Pārrobežu pieeja palīdzēs risināt identificētās problēmas līdzīgi visās trīs valstīs, paplašinot franšīzes attīstības tirgu, padarot to pievilcīgu vietējiem investoriem, biznesa uzsācējiem, ārvalstu franšīzu devējiem. Pasākumu plāns studentiem Projekta ietvaros tiks izstrādāts un novadīts universitātes līmeņa akadēmiskais studiju kurss, kura mērķis ir frančaizinga biznesa vadības praktisko un teorētisko kompetenču izveide studentiem. Kurss dos iespēju iepazīties ar frančaizinga konceptu un apgūt frančaizinga radīšanas un vadīšanas metodes. Kurss paredzēts visu trīs valstu studentu apmācībai angļu valodā. Plānotais kursa apjoms – 32 akadēmiskās stundās. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas studentu apmācību par franšīzēm paredzēts organizēt Viļņā 17-20/11/2014. Pieteikšanās Pasākumu plāns uzņēmējiem Frančaizinga apmācības seminārs reģionos Projekta ietvaros paredzēts novadīt apmācības kursu par franšīzēm dažādu ieinteresēto pušu pārstāvjiem, uzņēmējiem un organizāciju pārstavjiem. Kursa galvenais mērķis ir sniegt informāciju mērķa grupām par franšīzēm, sniedzot iespēju dalībniekiem pieņemt lēmumus uz franšīzes modeļa balstīta biznesa attīstīšanai. Kursā tiks iekļauta svarīgākā informācija par franšīzes pamatiem, tās priekšrocībām, franšīzes veidošanas un iegādes algoritmiem. Frančaizinga apmācības semināru paredzēts organizēt Daugavpilī 09/10/2014 pieteikšanās Frančaizinga starptautiskā konference un sadarbības partneru meklēšanas pasākums. Konferences mērķis ir radīt iespēju tikties franšīzes devējiem un potenciāliem franšīzes ņēmējiem, diskutēt un sākt turpmākas sarunas par franšīzes pārdošanu tiem, kam radusies interese pārdot franšīzi Lietuvas, Latvijas vai Baltkrievijas tirgos vai pirkšanu potenciāliem franšīzes ņēmējiem, kuri pieņēmuši lēmumu iegādāties franšīzi. Frančaizinga starptautiskā konference un sadarbības partneru meklēšanas pasākumu paredzēts organizēt Rīgā 11/11/2014 pieteikšanās Projekta publicētie rezultāti Stratēģija (rudens 2014) Pētījumi (rudens 2014) Publicitāte un tās ietvaros veiktie pasākumi „Kā padarīt Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju pievilcīgāku franšīzes biznesam?” Dienas bizness 21/07/2014, delfi.lv 28/07/2014 Projektā iesaistītie cilvēki Projekta vadītājs: Kristīne Bērziņa, e-pasts: kristine.berzina@lu.lv
Projekta finanšu speciālists: Kristīne Rozīte, e-pasts kristine.rozite@lu.lv