Energoelektronika zaļai energoefektivitātei (Green PE)

Power Electronics for Green Energy Efficiency (Green PE)

Projekts Green PE piedāvā sadarbības platformu pētniecības organizācijām, pieredzējušiem uzņēmumiem un inovatīviem jaunajiem uzņēmumiem, kas izmanto augstas jaudas elektroniku. Projekta ietvaros plānoti semināri, informatīvas individuālās vizītes, konsultācijas un dažādi pasākumi partnerību nodibināšanai. Projekta Nr. R019 Projekta kopsavilkums: • 17 pētniecības institūcijas, uzņēmumi un tehnoloģiju pārneses partneri • 36 mēneši (2016 – 2019) • budžets - 3.1 miljons EUR • līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda • tiek īstenots Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros • vadošais partneris Dienviddānijas Universitāte (Syddansk Universitet) Projekta mērķis ir stiprināt Baltijas Jūras reģiona uzņēmumu kapacitāti modernas energoelektronikas ieviešanai  savās P&A stratēģijās un investīciju plānos atjaunojamās enerģijas, e-mobilitātes,  viedo ēku  (smart houses) un saistītajās jomās. Lielākie izaicinājumi, kas skar uzņēmumus ir ekonomiskā dzīvotspēja, pārejot uz šāda veida materiāliem, kā arī kopīga izpratne par tehnoloģiskajiem un kvalitātes standartiem šajā jomā.
Lai palīdzētu uzņēmumiem šīs barjeras pārvarēt, tiks īstenoti 3 pilotprojekti, kuru ietveros tiks demonstrētas modernas energoelektronikas sniegtās iespējas, kā arī sniegtas konsultācijas risku mazināšanai un ekonomiskās dzīvotspējas nodrošināšanai. Latvijas Universitāte piedalīsies pilotprojektā „E-mobility” - augstas jaudas elektronikas izmantošana sacīkšu automašīnās. Latvijas Universitāti projektā pārstāv Ķīmiskās fizikas institūts sadarbībā ar Zinātniskās darbības un projektu departamentu, Inovāciju centru: Projekta zinātniskais vadītājs asoc.prof. Donāts Erts (donats.erts@lu.lv). Projekta tehnoloģiju mārketinga grupas vadītāja Lauma Muižniece (lauma.muizniece@lu.lv) Projekta finanšu speciāliste Signe Laimiņa (signe.laimina@lu.lv)  Plašāka informācija - balticgreenpower.eu