Baltijas jūras reģiona programma 2007 – 2013

Projekta nosaukums: "BSR-QUICK "
LU reģistrācijas Nr.: INTERREG 2010/4

Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta).

Detalizētāka informācija par BSR Quick projektu,  Hanse Parlament  un Baltijas Jūras akadēmiju, pieejama: http://www.bsr-quick.eu/ , www.hanse-parlament.eu  un  www.baltic-sea-academy.eu .

2012.gada 16.decembrī projekts BSR Quick ir noslēdzies.

Projekta bija iesaistīt 40 partneri un 11 asociētie partneri no dažādām Baltijas Jūras valstīm, pārstāvot gan uzņēmēju, reģionālo pārvalžu un augstākās izglītības, pētniecības iestāžu intereses.

Projekta ietvarā tika dibināta Baltijas Jūras akadēmija, kā arī sagatavoti virkne informatīvi un izglītojoši materiāli inovācijas sekmēšanai mazajos un vidējos uzņēmumos.

22.03.2010.

Intereg IVB programmas ietvaros projekta „BSR QUICK” ietvaros 2010. gada februārī tika dibināta Baltijas jūras valstu augstskolu apvienība, lai veicinātu uzņēmumu un izglītības iestāžu sadarbību izglītības, tālākizglītības, inovāciju un citos jautājumos. Dibināšanas protokolu no LU parakstīja administratīvais direktors J.Stonis.