Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs
Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā lzp-2019/1-0225 Uga Dumpis

Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē

lzp-2019/1-0165 Andis Kalvāns

Jaunu metožu attīstīšana spektrāli neizšķirtu atomu enerģijas līmeņu koherentai kontrolei zem spektrālās izšķirtspējas robežas

lzp-2019/1-0280 Kaspars Mičulis

Savelkot galus – sezonālā mijiedarbība, enerģētiskā auglība un migrējošo putnu populāciju dinamika globālu pārmaiņu apstākļos

lzp-2019/1-0242 Oskars Keišs

Multimodālā attēlošana veterinārās onkoloģijas vajadzībām, kombinējot optisko koherences tomogrāfiju un fotoakustisko mikroskopiju

lzp-2019/1-0254 Mindaugas Tamosiunas

Topoloģisko izolatoru nanoelektromehānikas strāvas kontroles ierīces pielietojumiem kriogēnās temperatūrās

lzp-2019/1-0349 Donāts Erts

Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana

lzp-2019/1-0278 Vita Zelče

Sarežģītais vēsturiskais mantojums Latvijā: holokausta tūrisma vietas starp piemiņas kultūru, mūsdienu tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu

lzp-2019/1-0241 Aija Van der Steina

Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts

lzp-2019/1-0294 Ieva Kalniņa

Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide

lzp-2019/1-0240 Valts Ernštreits

RIGA LITERATA: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas "Respublica Literaria" ietvarā

lzp-2019/1-0259 Ojārs Lāms

Inovatīvas pieejas skolotāju kompetenču vērtēšanai personalizētam profesionālās mācīšanās risinājumam

lzp-2019/1-0269 Dace Namsone

Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība

lzp-2019/1-0319 Jurijs Ņikišins

Kompleksa novērtēšanas un atbalsta programma, lai samazinātu ar ekrānos pavadīto laiku saistītos veselības riskus pusaudžiem

lzp-2019/1-0152 Juris Porozovs

Injicējami paššķērssaistoši kompozītu hidrogēli kaulaudu atjaunošanai (iBone)

lzp-2019/1-0005 Vizma Nikolajeva

Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu

lzp-2019/1-0365 Ieva Kalniņa