Projekta nosaukums latviski: RIGA LITERATA: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas “Respublica Literaria” ietvarā

Projekta nosaukums angliski: RIGA LITERATA: Humanist Neo-Latin Heritage of Riga within European Respublica Literaria

Projekta numurs: lzp-2019/1-0259

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Ojārs Lāms

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020.–31.12.2022.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta “RIGA LITERATA: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas “Respublica Literaria” ietvarā” mērķis ir izpētīt samērā mazzināmu parādību – Rīgas humānistu darbību un kultūru 16. un 17. gadsimtā. Projektā tiks pētīts, kā Rīgas humānisti iekļaujas Eiropas Agrīno jauno laiku “Literārajā Republikā” – literatūras, mākslas un zinātnes vidē. Projekta laikā lielākā uzmanība tiks pievērsta Rīgas humānistu tekstuālajam mantojumam (dzejai, runām, vēstulēm un citiem tekstiem). Projektā lielākoties tiks pētīti Rīgas humānistu neolatīniskie jeb Agrīno jauno laiku latīņu valodā sarakstītie teksti. Projekta nosaukums “RIGA LITERATA”  nozīmē “IZGLĪTOTĀ RĪGA”.

Projekta rezultāti būs pieejami ne tikai šauram speciālistu lokam, bet arī plašākai sabiedrībai, tā kā viens no projekta rezultātiem būs brīvpieejas digitāla datubāze, kurā būs pieejami Rīgas humānistu teksti. Pie sabiedrības lasošās daļas nonāks arī šo tekstu mūsdienīgi izdevumi, kā arī tulkojumi grāmatas veidolā. Projekta laikā tiks izstrādāti šķirkļi gan Nacionālajai enciklopēdijai, gan Vikipēdijai par Rīgas humānistiem, viņu, tekstiem un citām saistītām parādībām.

Projekta ietvaros sadarbībā ar biedrību “Collegium Humanitatis” jau publicēts Rīgas neolatīniskā dzejnieka Salamona Frenceļa poēmas “Par patieso labietību un zinību cieņu” faksimils un tulkojums (grāmatu var iegādāties šeit). Frencelim sekos angļu humānista Tomasa Mora darba “Utopija” latviskojums.

Papildu informācija par projektu

Projekta darbam un notikumiem ir iespējas sekot projekta kontos sociālajos tīklos – Facebook un Twitter.

Sarunu ar projekta pētnieku Mārtiņu Laizānu var noklausīties radio “Naba” raidījumā “Bronhīts” (28.11.2020.). Plašāka informācija par projekta iecerēm atrodama šeit, bet par jau paveikto – šeit.

Projektam ir arī sava tīmekļvietne, kurā var iepazīt gan projekta komandu, gan uzzināt par norisēm un iecerēm.