Projekta nosaukums latviski: Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā

Projekta nosaukums angliski: Multidisciplinary study of community acquired sepsis survivors in Latvia

Projekta numurs: lzp-2019/1-0225

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Uga Dumpis (LU)

Projekta sadarbības partneris: Biomedicīnas studiju un pētījumu centrs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Medicīnas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020. – 31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 156 000 EUR

Last changed