Projekta nosaukums latviski: „Sarežģītais vēsturiskais mantojums Latvijā: holokausta tūrisma vietas starp piemiņas kultūru, mūsdienu tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu” (MemoTours)

Projekta nosaukums angliski: “Difficult Heritage: Between the Memorisation and Contemporary Tourism Production and Consumption. The Case of Holocaust Sites in Latvia” (MemoTours)

Projekta numurs: lzp-2019/1-0241

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: vadošā pētniece, Dr.oec. Aija van der Steina

Pētījums tiek īstenots sadarbībā ar Žaņa Lipkes memoriālu un ciešā sadarbībā ar citām iesaistītām pusēm, piemēram, muzeju “Ebreji Latvijā”, Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeju, Latvijas pašvaldībām un TIC, kā arī tūrisma nozares pārstāvjiem.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020.–01.09.2023.

Projekta kopējais finansējums: 298 173 EUR

Ņemot vērā sarežģītos 20. gadsimta vēsturiskos notikumus Latvijā, vēl joprojām sabiedrībā holokausta tēma ir traģisks, jūtīgs un sāpīgs jautājums. Pieaugot starptautiskām tūristu plūsmām, ir novērojama tendence, ka holokausta vietas apmeklē un vēlas apmeklēt arvien vairāk tūristu, viņi interesējas par šīm vietām. Vietējo iedzīvotāju zināšanu trūkums un/ vai nevēlēšanās runāt par šo tēmu, iztrūkstošā komunikācija no valsts un pašvaldību iestādēm, holokausta vietu neiekļaušana informācijas avotos un tūrisma piedāvājumā var radīt iespaidu, ka vietējiem šīs vietas nav nozīmīgas.

Pētījuma mērķis ir atklāt mijiedarbību starp atmiņu politiku, holokausta vietām, kolektīvo piemiņas kultūru, tūrisma pieprasījumu un tūrisma produktu piedāvājuma sociālajiem, ētiskajiem un ilgtspējas aspektiem.

Pētījums tiek īstenots dažādās ar holokaustu saistītās vietās Latvijā, kur pētām, kā šajās vietās tiek veidota pieminēšanas kultūra, kāds ir šo vietu vēstījums un to simboliskā valoda, kā šīs vietas ir integrētas tūrisma piedāvājumā un komunikācijā, kāda ir vietējo un ārvalstu tūristu interese, attieksme un uzvedība šajās vietās, kādas ir vietējo iedzīvotāju atmiņas par šīm vietām un attieksme pret šo vietu izmantošanu tūrismā. Pētījumā īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu auditorijai.

Plānotie rezultāti

Latvijā līdz šim nav īstenoti visaptveroši pētījumi par drūmo tūrismu, tostarp holokausta tūrisma vietām. Šis projekts ir pirmais lielais pētījums šajā jomā, kas ļauj vietējiem pētniekiem iesaistīties starptautiskā zinātniskā diskusijā par tēmu, kas ir nozīmīga arī vietējai sabiedrībai. Pētījuma rezultāti un izstrādātā metodoloģija būs izmantojama citos sarežģītā matojuma jeb drūmās pagātnes vietu pētījumos.

Viens no projekta praktiskajiem rezultātiem būs izstrādātās vadlīnijas tūrisma vietu pārvaldības organizācijām, pašvaldībām un valsts iestādēm par to, kā iekļaut šīs sarežģītā mantojuma vietas tūrisma piedāvājumā un kā komunicēt par tām, ievērojot ētiskos un ilgtspējas principus.

Pētnieku komanda

Pētnieki Aija van der Steina, Maija Rozīte, Didzis Bērziņš, Inese Runce, Solveiga Krūmiņa - Koņkova, Raivis Sīmansons, Kaspars Strods un Diāna Popova pārstāv dažādas zinātņu nozares un apakšnozares – vēsture, filozofija, ģeogrāfija, ekonomika, komunikācija, muzeja studijas, sociālantropoloģija, un nodrošina šāda pētījumā īstenošanā nepieciešamo starpdisciplināro pieeju.

Projekta aktivitātēm, atklājumiem, pētnieku pārdomām un izaicinājumiem sekojiet projekta Facebook lapā MemoTours.

Kontakti

aija.vdsteina@lu.lv

Papildus informācija par projektu: