Projekta nosaukums latviski: Kompleksa novērtēšanas un atbalsta programma, lai samazinātu ar ekrānos pavadīto laiku saistītos veselības riskus pusaudžiem

Projekta nosaukums angliski: Comprehensive Assessment and Support Program to Reduce Screen Time Related Health Risks in Adolescents

Projekta numurs: lzp-2019/1-0152

Projekta īstenotājs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA)

Projekta vadītājs: Aija Kļaviņa (LSPA)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta zinātniskais vadītājs LU pusē: Juris Porozovs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020.–31.12.2022.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 146 553 EUR.

Papildu informācija par projektu: