Projekta nosaukums latviski: Injicējami paššķērssaistoši kompozītu hidrogēli kaulaudu atjaunošanai (iBone)

Projekta nosaukums angliski: Injectable in situ self-crosslinking composite hydrogels for bone tissue regeneration (iBone)

Projekta numurs: lzp-2019/1-0005

Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Projekta vadītājs: Dagnija Loča (RTU)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Bioloģijas fakultāte

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Vizma Nikolajeva

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020.–31.12.2022.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR;  tajā skaitā LU piešķirtais finansējums: 60 000 EUR.

Muskuloskeletālās sistēmas slimības un traucējumi ir otrs lielākais invaliditātes cēlonis pasaulē. iBone projekta mērķis ir attīstīt jaunus nanoizmēra kalcija deficīta hidroksiapatītu (nHAp), ɛ-poli (L-lizīnu) un hialuronskābi saturošus, injicējamus un in situ paššķērssaistošus hidrogēlus, izmantojot nHAp daļiņu in situ sintēzi biopolimēru šķīdumā. Šādi materiāli spēs vienlaicīgi nodrošināt antibakteriālu efektu un veicināt kaulaudu reģenerāciju. Projekta ietvaros tiks pētītas hidrogēlu fizikāli-ķīmiskās īpašības, antibakteriālā aktivitāte, in vitro citotoksicitāte un osteoinduktīvās īpašības. Rezultāti tiks apkopoti augstas ietekmes faktora brīvpieejas publikācijās, prezentēti starptautiskās konferencēs, izplatīti masu mēdjos un zinātnes popularizēšanas pasākumos. Projekta tematika pilnībā atbilst Latvijas Prioritārajiem zinātnes virzieniem: “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai” un “Sabiedrības veselība”. Projekta gaitā tiks izstrādātas tehnoloģijas produktu ar augstu pievienoto vērtību iegūšanai sabiedrības veselības uzlabošanai un ilgtspējai. iBone ietvaros tiks izstrādāti jauni injicējami hidrogēli (sākot no TRL2 un beidzot ar TRL4) ar to potenciālu pārnesi no laboratorijas uz komerciālu produktu. Pētījuma rezultāti pozitīvi ietekmēs Latvijas tautsaimniecību un sabiedrības veselības sektoru, veicinot ilgtspējīgu mūsdienīgu veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības labklājību.