Projekta nosaukums latviski: Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgstpējīga pārvaldība

Projekta nosaukums angliski: Ready for change? Sustainable management of common natural resources

Projekta numurs: lzp-2019/1-0319

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Dr.sc.soc., vadošais pētnieks Jurijs Ņikišins

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Sociālo zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020.–31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta galvenais mērķis ir izzināt pastāvošās kopīgo dabas resursu pārvaldības prakses un līdzveidot izpratni un atbildi turpinošam vides sabrukumam, kas rada pieaugošu ietekmi uz sociālo un ekonomisko realitāti Latvijas reģionos. Projektā tiks turpināti līdzšinējie pētījumi: 1. Par dabas resursu pārvaldības tapšanas gadījumiem; 2. Par iedzīvotāju attieksmēm un gatavību iesaistīties ilgtspējīgā resursu pārvaldībā; 3. Par cilvēku attieksmēm un uzvedību vides krīzes laikā; 4. Par pašorganizēšanās un kolektīvās rīcības faktoriem; 5. Līdzdalības pētījumi un pētnieku daudzveidīgu lomu izzināšana, lai panāktu priekšrocības sociālajās pārmaiņās vides sabrukuma laikā. Projektā paredzēts veikt socioloģiskos pētījumus ar primārām un sekundārām datu ieguves un analīzes metodēm, kā arī izmantot līdzdalības pētījumu pieeju.

Papildu informācija par projektu