Projekta nosaukums latviski: Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide.

Projekta nosaukums angliski: Documenting and mapping Livonian place names and creating an official place name registry

Projekta numurs: lzp-2019/1-0240

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Projekta vadītājs: Valts Ernštreits

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Inovācijas centra nodaļa “Lībiešu isntitūts”.

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020.–31.12.2022.

Projekta kopējais finansējums: 289 047 EUR.

Papildu informācija par projektu