Projekta nosaukums latviski: Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide.

Projekta nosaukums angliski: Documenting and mapping Livonian place names and creating an official place name registry

Projekta numurs: lzp-2019/1-0240

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Projekta vadītājs: Valts Ernštreits

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Latvijas Universitātes Lībiešu institūts

Projekta īstenošanas periods:  01.01.2020.- 01.09.2023. 

Projekta kopējais finansējums: 289 047 EUR.

Papildu informācija par projektu