Projekta nosaukums latviski: Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts

Projekta nosaukums angliski: National identity: Gastropoetic aspect. Historical, international and interdisciplinary contexts

Projekta numurs: lzp-2019/1-0294

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Ieva Kalniņa (LU)

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Humanitāro zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020.- 30.06.2023. 

Projekta kopējais finansējums: 299 970 EUR

Papildu informācija par projektu