Studiju programmas fakultātēs, kurās būs ziemas uzņemšana

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte


Uzņemšana fakultātēs pamatstudiju programmās 2018./2019. ak. gada pavasara semestrī

Uzņemšana profesionālā maģistra studiju programmā “Starptautiskais bizness” 2018./2019.  ak. gada pavasara semestrī

Studiju programmas filiālēs, kurās būs ziemas uzņemšana

Alūksnes filiāle
  • Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma, nepilna laika klātiene, studiju turpināšana 5. semestrī
  • Skolas pedagoģija, profesionālā maģistra studiju programmas "Pedagoģija" apakšprogramma bez kvalifikācijas, nepilna laika klātiene
Cēsu filiāle
Kuldīgas filiāle
Tukuma filiāle
Madonas filiāle
  • Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma, nepilna laika klātiene, studiju turpināšana 5. semestrī.
  • Skolotājs logopēds, profesionālās maģistra studiju programmas "Pedagoģija" apakšprogramma, nepilna laika klātiene.

 

Uzņemšana filiālēs 2018./2019. ak. gada pavasara semestrī