Ziemas uzņemšana fakultātēs un filiālēs

Ziemas uzņemšana notiks 1. līmeņa profesionālajā programmā Pirmsskolas skolotājs nepilna laika klātienes studiju formā Rīgā un Bauskas filiālē, Cēsu filiālē, Jēkabpils filiālē un Tukuma filiālē.

Pieteikšanās studijām no 03.01.–23.01.:

RĪGĀ. Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus. Elektroniskā veidlapa būs pieejama šeit no 3. janvāra plkst. 9.00 līdz 23. janvārim plkst. 23.00.

BAUSKAS FILIĀLĒ. Pieteikšanās notiek:

 1. elektroniski, aizpildot veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus. Elektroniskā veidlapa būs pieejama šeit no 3. janvāra plkst. 9.00 līdz 23. janvārim plkst. 23.00.
 2. klātienē – pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgas ielā 8, Bauskā.

CĒSU FILIĀLĒ. Pieteikšanās notiek:

 1. elektroniski, aizpildot veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus. Elektroniskā veidlapa būs pieejama šeit no 3. janvāra plkst. 9.00 līdz 23. janvārim plkst. 23.00.
 2. klātienē – pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 L. Katrīnas ielā 2, Cēsīs.

JĒKABPILS FILIĀLĒ. Pieteikšanās notiek:

 1. elektroniski, aizpildot veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus. Elektroniskā veidlapa būs pieejama šeit no 3. janvāra plkst. 9.00 līdz 23. janvārim plkst. 23.00.
 2. klātienē – otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgas ielā 210A, Jēkabpilī.

TUKUMA FILIĀLĒ. Pieteikšanās notiek:

 1. elektroniski, aizpildot veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus. Elektroniskā veidlapa būs pieejama šeit no 3. janvāra plkst. 9.00 līdz 23. janvārim plkst. 23.00.
 2. klātienē – pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Pils ielā 14, Tukumā.

RĪGĀ. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Imantas 7. līnija 1, Rīgā, 223. telpā no plkst. 9.00-12.00 un 14.00-17.00.

BAUSKAS FILIĀLĒ. Rīgas ielā 8, Bauskā no plkst. 10.00-16.00

CĒSU FILIĀLĒ. L. Katrīnas ielā 2, Cēsīs no plkst. 9.00-16.00

JĒKABPILS FILIĀLĒ. Rīgas ielā 210A, Jēkabpilī no plkst. 10.00-12.30 un 13.00-16.00

TUKUMA FILIĀLĒ. Pils ielā 14, Tukumā no plkst. 9.00-17.00

 1. personu apliecinošs dokuments;
 2. dokumenti (atestāts/diploms) un to pielikumi (sekmju izraksts), kas apliecina iegūto vidējo izglītību;
 3. centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Piesakoties studijām Latvijas Universitātē, jāsamaksā reģistrācijas maksa.

Ja piesakies studijām, aizpildot elektronisko veidlapu mājas lapā, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Ja piesakies studijām klātienē filiālē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums