LU doktorantūras skolas (DS) "Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās" organizētie un dalībniekiem piedāvātie pasākumi 2016./2017.akadēmiskajā gadā