Nr.p.k. Pēcdoktoranta
vārds  u
zvārds
Projekta nosaukums Projekta Nr.
1 Vladimirs Piļipenko

Smadzeņu audu ilgtermiņa funkcionalitātes izmaiņu izpēte pēc išēmiska insulta

1.1.1.2/VIAA/4/20/626
2 Artūrs Zariņš Nākotnes kodoltermisko elektrospēkstaciju uzlabotā funkcionālā keramikas materiāla īpašības dažādu starojuma veidu ietekmē 1.1.1.2/VIAA/4/20/614
3 Anne Sauka

Ontoģenealoģijas: ķermenis un vides ētika Latvijā

1.1.1.2/VIAA/4/20/613
4 Māra Grīnfelde Attālināta ārstēšana: pacienta ārstnieciskās tikšanās pieredzes telemedicīnā fenomenoloģiska analīze 1.1.1.2/VIAA/4/20/622
5 Diāna Haritonova ĢĢI rekonfigurējama kosmisko objektu optiskas novērošanas sistēma – ieviešanas etaps 1.1.1.2/VIAA/4/20/619
6 Jeļena Ziemele Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks centralizēto siltumapgādes sistēmu dekarbonizācijas novērtēšanai 1.1.1.2./VIAA/4/20/604
7 Inese Vārna Automatizētas zenītkameras VESTA vertikāles nolieču mērījumu precizitātes paaugstināšanas izpēte 1.1.1.2/VIAA/4/20/666
8 Inese Āboliņa Pasažieru pakalpojumu digitalizācija starptautiskajā lidostā Rīga (PASSDIGI) 1.1.1.2/VIAA/4/20/608
9 Liena Hačatrjana Sakarības starp skolēnu mācību snieguma izmaiņām, pašvadības un problēmrisināšanas prasmēm klātienes un attālinātās mācīšanās laikā 1.1.1.2/VIAA/4/20/697
10 Māris Kūlis Saprast teroru – fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai 1.1.1.2/VIAA/4/20/607
11 Evita Rostoka Ar B limfocītiem saistīto 1. tipa cukura diabēta komplikāciju attīstības marķieru noteikšana 1.1.1.2/VIAA/4/20/671
12 Natalia Paramonova

D vitamīna un tā receptoru gēnu polimorfismu loma zarnu iekaisuma modulācijā pacientiem ar recidivējošu un progresējošu multiplās sklerozes norisi

1.1.1.2/VIAA/4/20/718
13 Aušrinė Jurkevičiūtė

Strukturētas hibrīdās daudzslāņu kārtiņas optiskajiem sensoriem

1.1.1.2/VIAA/4/20/615
14 Anna Stikāne Ilgtspējīga fermentācijas atkritumu valorizācija un fermentācijas kaskāžu pagarināšana ar mikroorganismu metabolisma modelēšanas palīdzību

1.1.1.2./VIAA/4/20/610

15 Ayumi Takemoto Medicīniskā saskarne agrīnas mentālas saslimšanas atklāšanai telemedicīnas sistēmā 1.1.1.2/VIAA/4/20/668
16 Andrejs Krauklis

Modelēšanas instrumentu pakotne polimēru kompozītu ilgtermiņa izturības prognozēšanai sinerģiskos vides novecošanās apstākļos

1.1.1.2/VIAA/4/20/606
17 Andris Saulītis Vai gatavi krīzei? Mājsaimniecību uzkrājumu veidošanas stratēģijas un to veicināšana 1.1.1.2/VIAA/4/20/612
18 Uldis Neiburgs Pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi: Pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940–1953) 1.1.1.2/VIAA/4/20/738
19 Jānis Bajārs Uz datiem balstīta nelineāru viļņu modelēšana 1.1.1.2/VIAA/4/20/617
20 Vadims Parfejevs Jauns cilvēka aizkuņģa dziedzera organoīdu modelis reģenerācijas un slimību pētījumiem 1.1.1.2/VIAA/4/20/623
21 Yelyzaveta Rublova Hibrīda oglekļa nanocaurulīšu-Bi2Se3 anoda elektrodu cieta-elektrolīta starpfāzu slāņa optimizācija Li jonu bateriju veiktspējas palielināšanai 1.1.1.2/VIAA/4/20/694
22 Oskars Purmalis Invazīvo sugu raksturojums Latvijā un to pielietojuma potenciāls bioekonomikas izaugsmei 1.1.1.2/VIAA/4/20/723
23 Inga Saknīte

Metode iekaisuma apjoma un līmeņa novērtējumam ādā, izmantojot plaša apgabala hiperspektrālo attēlošanu un atstarotās gaismas konfokālo mikroskopiju

1.1.1.2/VIAA/4/20/665