Projekta nosaukums: Automatizētas zenītkameras VESTA vertikāles nolieču mērījumu precizitātes paaugstināšanas izpēte

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/666

Projekta vadītājs (pēcdoktorants): vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Inese Vārna

Projekta īstenošanas termiņš: 2021.01.01-2023.06.30.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 111,504.90 EUR, LU daļa: 5,575.25 EUR

Projekta mērķis: Digitālā zenītkamera ir instruments, kura mērījumu rezultāti tiek izmantoti Zemes gravitācijas lauka pētījumos.

Projekta mērķis ir izpētīt jaunās automatizētās digitālās zenītkameras VESTA potenciālu:

1) testējot to dažādos vides apstākļos, lai izpētītu anomālās refrakcijas ietekmi, jo anomālā refrakcija ir galvenais uz Zemes veikto astrometrisko mērījumu precizitāti ierobežojošais faktors, kas izraisa novēroto zvaigžņu leņķiskos pārvietojumus;

2) veicot precizitātes analīzi vienā testa mērījumu vietā 2 gadu garumā, lai noteiktu izmērīto vertikāles nolieču vērtību raksturlielumus telpā un laikā.

Projekta rezultāti: digitālās zenītkameras VESTA precizitātes pieaugums un anomālās refrakcijas statistiskais raksturojums. Šie rezultāti tiks publicēti 2 publikācijās un prezentēti 7 konferencēs. Projekta ietvaros paredzēti 4 mobilitātes braucieni. Tiks radīta jauna novērojumu metodoloģija un rekomendācijas digitālās zenītkameras lietotājiem. Projekta gaitā tiks pilnveidotas pēcdoktorantes prasmes un zināšanas. Projektā paredzēts veicināt digitālās zenītkameras VESTA atpazīstamību un sekmēt tās komercializāciju.

Kontakti: inese.varna@lu.lv

 

1. ceturksnis (01.01.2021.–31.03.2021.)

Veiktas zinātniskās literatūras studijas par atmosfēras anomālās refrakcijas izpēti.

Uzsākta zvaigžņu attēlu centroīdu noteikšanas algoritmu izvērtēšana.

Tika organizēta mērījumu veikšanai nepieciešamo materiālu iegāde: gaisa mitruma, temperatūras un spiediena sensors; veikta tirgus izpēte par potenciāli nepieciešamo vēja virziena un ātruma sensoru.

Pieteikta dalība un iesniegts abstrakts virtuālajā EGU (European Geosciences Union) Ģenerālās asamblejas konferencē, prezentācijas nosaukums “Digital zenith camera VESTA and its applications”.

Pēdējās izmaiņas veiktas