Projekta nosaukums: Medicīniskā saskarne agrīnas mentālas saslimšanas atklāšanai telemedicīnas sistēmā

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/668

Projekta sadarbības partneri: Kyoto University

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2021.-30.06.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133805,88 EUR, LU daļa 5 % – 6690,31 EUR

Projekta mērķis un rezultāti:  Pētījuma mērķis ir izveidot medicīnisku saskarni, lai noteiktu vieglu depresiju un psihiskā stāvokļa izmaiņas dabiskā vidē, piemēram, mājās un birojā, un potenciāli varētu izmantot atbilstošo informāciju veselības stāvokļa monitoringam. Mērķi plānots sasniegt izmantojot telemedicīnas sistēmas virtuālu aģentu, kura sarunas laikā tiks iegūti dati par cilvēka uzvedības uz fizioloģiskiem rādītājiem. Šie rādītāji tiks izmantoti, lai veidotu modeļus, kas ļautu klasificēt cilvēku kā veselu vai depresīvu, kā arī ļautu vērtēt psihiskā stāvokļa izmaiņas ilgtermiņā.

Pētījuma galvenie rezultāti tiks aprobēti gan vietējās zinātniskās konferencēs, gan starptautiskos ar pētījuma izstrādi vai rezultātu pielietojumu saistītu jomu vadošos vai specializētos zinātniskos pasākumos. Publicitāte tiks nodrošināta arī plašākai sabiedrībai caur dalību populārzinātniskās aktivitātēs sabiedriskajos medijos un izglītības iestādēs. Rezultātā tiks sagatavoti 3 zinātniski raksti un iesniegti žurnālos ar citējamības indeksu, kā arī tiks reģistrēti 2 patenti.

Projekta 1. ceturkšņa rezultāti 01.03.2021. - 30.06.2021.

 1. Virtuālo aģentu veida izvēle: Izveidoti 24 virtuālie aģenti, kas izskatās atbilstoši Eiropas-Amerikas etniskajām grupām Unity vidē, aptaujāti 22 studenti ar anketu, kurā tika uzdoti jautājumi par aģentu izvēlēm. Pamatojoties uz šiem datiem, tika pieņemts lēmums par atbilstošajiem aģentiem, kas tiks izmantoti pētījumā.
 2. Psihisko slimību mērīšanai piemērotas anketas izvēle: Meklētas dažādas anketas garīgo slimību noteikšanai latviešu valodā. Izvēlētas PHQ-9 un Big5.
 3. Eksperimentālās telpas izgatavošana: ierīkota eksperimentālā tumšā istaba. Eksperimentam ir nepieciešama tumša telpa, jo nepieciešams izmērīt acu izsekošanas datus, kas, kā ziņots, ir ļoti jutīgi pret skatiena novēršanas efektu.
 4. Acu izsekošanas vides iestatīšana: Tiks izmantota acu izsekošanas ierīce (tobii-nano), izveidots skripts, kas var ierakstīt acu izsekošanas datus un sinhronizēt ar citām eksperimentālām ierīcēm.
 5. Eksperimentālās procedūras plānošana: Tika izplānota eksperimentālā procedūrā (cik izmēģinājumu un sesiju ir pietiekami, cik ilgs ir viens izmēģinājums, cik dalībnieku nepieciešams.
 6. Sarunu stāstu veidošana: eksperimentam izvēlētas dažas tēmas, par kurām dalībniekiem vajadzētu sarunāties ar virtuālo aģentu un eksperimentētājiem, izveidoti katras tēmas sarunu stāsti un tie tika ierakstīti.
 7. Dalībnieku piesaistīšana ar depresiju: saziņa ar kolēģi, kurš strādā Rīgas Stradiņa universitātē, lai piesaistītu dalībniekus ar depresiju.
 8. Ētikas apstiprinājuma sagatavošana: Sagatavoti dokumenti ētikas apstiprināšanai. (Rezultātu dok.: ētikas apstiprināšanas dokumenti) 9) Pabeigts izmēģinājuma pētījums un analīze. Nofilmēta eksperimenta procedūra.

Projekta 2. ceturkšņa rezultāti 01.07.2021. - 30.09.2021.

1) Eksperimentālās metodes uzlabošana: eksperimentālā aprīkojuma uzlabošana, lai apkopotu augstākas kvalitātes datus. Eksperimentālā aprīkojuma pārbaudes veikšana.

2) Sākta dalībnieku atlase. Izlases kopa - veseli dalībnieki ar latviešu valodu kā dzimto valodu.

3) Piemērot ētikas apstiprināšanas dokumenti: ētikas dokumentu iesniegšana LU komitejai.

4) Dalība Spatial Cognition 2020/1 konferencē ar prezentāciju satelītu simpozijā.

5) Pēcdoktorante ievēlēta LU pētnieces (Dr.) amatā.

Projekta 3. cetukšņa rezultāti. 01.10.2021. - 31.12.2021.

1) Veikts eksperiments, iesaistot gan cilvēkus ar depresiju, gan cilvēkus bez tās un apkopojot datus;

2) Analizētas acu kustības, psiholoģiskais ziņojums (Emocionālā labsajūta - pozītīvo un negatīvo emociju tabula), sirdspukstu mērījumi, sejas izteiksmes, ķermeņa valodas (smaidīt, māšana ar galvu, galvas kratīšana) biežums un runāšanas (vārdu skaita) biežums;

Es sākšu izstrādāt sistēmu, kura klasificē cilvēkus - vai viņiem ir depresija vai nav - ar iekārtas palīdzību, mašīnu dziļo mācīšanos vai mākslīgo intelektu. Vieni no maniem līdzautoriem Dr. Sergio Uribe (RSU) un viņa kolēģis palīdzēs. Tāpat es plānoju apmeklēt viņa (kolēģa) vietu (virtuālās) mobilitātes ietvaros.

 

Projekta 4. cetukšņa rezultāti. (01.01.2022-31.03.2022).

1) sakaru sistēmas projektēšana, izmantojot virtuālo avatāru 

2) matemātiskās modelēšanas izstrāde, pamatojoties uz mašīnmācīšanos 

3) Divu abstraktu iesniegšana starptautiskām konferencēm 

4) Divu dokumentu sagatavošana, lai iesniegtu starptautiskiem žurnāliem

Plāns (01.04.2022 - 20.06.2022) 

1) dokumentu iesniegšana 

2) matemātiskās modelēšanas izstrāde, izmantojot laika secības datus reāllaika klasifikācijai 

3) sakaru sistēmas izstrāde, izmantojot virtuālo avatāru 

Projekta 5. cetukšņa rezultāti. (01.04.2022.-31.06.2022.).

Plāns 01.06.2022.

 • Dalība “the 21st European Conference on Eye Movements (ECEM)” konferencē
 • Dalība “the 22st European Conference on Visual Perception (ECVP)” konferencē
 

Projekta 6. ceturkšņa rezultāti. ( 01.07.2022.-30.11.2022.)

1.Tika uzrakstīti divi referāti iesniegšanai divos žurnālos un divi referāti iesniegšanai konferencēs un publicēti reģistrācijas ziņojumi;

2. Divi kopsavilkumi tika pieņemti un tiks publicēti kā referāti; 3. Radīta prezentācija divās konferencēs

[Publikācijas]

1. Book of the Abstracts of the 21th European Conference on Eye Movements in Leicester 2022, DOI: doi.org/10.16910/jemr.15.5.2,

2. European Conference of Visual Perception kopsavilkums, 2022 (presē)

3. Reģistrācijas ziņojums OSF, DOI: 10.17605/OSF.IO/B9DNE ( Skatiet: doi.org/10.17605/OSF.IO/B9DNE).

[Populārzinātniski pasākumi]

1. European Conference of Visual Perception 2022 (28.08 - 01.09.2022),

2.21st, European Conference of Eye Movement (21 – 25. 08.2022)

[Pētniecisks seminārs]

1.Seminārs vasaras skolā, ko organizēja RSU (20.08.2022),

2.IEEE Kansai WIE simpozijs 2022 (pamatskolas, pamatskolas, vidusskolas, vidusskolas un universitāšu studentēm) (8.10.2022)

Projekta 7. ceturkšņa rezultāti. (01.12.2022.-30.12.2022.)

 1. komunikācijas eksperimenta veikšana, izmantojot virtuālo iemiesojumu caur ZOOM vienu reizi nedēļā (līdz marta beigām)  

 1. sejas izteiksmju datu vākšana  

 1. PHQ-9 aptaujas apkopošana depresijas līmeņa noteikšanai  

 1. pozitīvo un negatīvo efektu grafika (PANAS) apkopošana pirms un pēc eksperimenta veikšanas  

 1. sejas izteiksmju datu analīze, izmantojot OpenFace 6) 3) un 4) aptaujas datu analīze. 

 1. Divi patenti tika iesniegti 

Plāns  (2023.01.01 - 03.31).

 1. Tiks ziņots, ka Frontiers in Digital Health pieņēma manuskriptu (2023.01.05) nākamajā ziņojumā. 

 1. Es ievākšu datus no 2022. gada novembra līdz 2023. gada februārim. 

Projekta 8. ceturkšņa rezultāti. (01.01.2023.-31.03.2023.)

1) Datu vākšana

2) Sejas izteiksmju analīze, izmantojot Open Face 

3) Katras darbības vienības salīdzināšana ar PHQ-9 datiem, lai izpētītu depresijas rezultāta ietekmi uz sejas izteiksmēm

4) PANAS vidējā aprēķināšana, lai noskaidrotu virtuālā iemiesojuma sakaru sistēmas ietekmi uz depresijas līmeni

5) Statistikas datu apkopošana

 

Pēdējās izmaiņas veiktas