Zinātņu mājas ātrijs
© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Latvijas Universitāte (LU) pasaules universitāšu reitingā “The Times Higher Education Impact Rankings 2022” (Ilgtspējīgas attīstības jeb ietekmes reitings) ieņem 101.–200. vietu un trīs Ilgtspējīgas attīstības rādītājos novērtēta kā pasaules TOP 100 universitāte, informē reitinga veidotāji.

“The Times Higher Education Impact Rankings 2022” reitingā LU ir pakāpusies uz 101.–200. vietu starp 1406 reitingā iekļautām pasaules universitātēm. Salīdzinot ar 2021.gada rezultātu, kas bija 72,4 (no maksimālā 100), Latvijas Universitātes rezultāts novērtēts ar 84 punktiem, kas ir ievērojams kāpums.

Šeit izmantotie vērtēšanas kritēriji balstās uz Apvienotās Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķiem 2030. gadam. THE Impact reitings sniedz priekšstatu par darbu, ko veic universitātes, lai sekmētu sabiedrības harmonisku attīstību, un tā ir iespēja izcelt nozīmīgus, bet citos reitingos nenovērtētus augstskolu darbības aspektus.

LU iekļuvusi TOP 100 trijos “The Times Higher Education Impact Rankings 2022” kategorijās: dzimumu līdztiesība (panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas sievietēm) – 24. vieta pasaulē; miers, taisnīgums un laba pārvaldība (veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai) – 75. vieta pasaulē; cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme (veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību) – 88. vieta pasaulē.

 “Ne velti šis Times Higher Education veidotais ranžējums tiek saukts par Ietekmes vērtējumu – tas vairāk nekā jebkurš cits parāda universitātes sekmes tās ”trešās misijas” īstenošanā – mijiedarbībā un iespaidā uz sabiedrības kopējo attīstības mērķu sasniegšanu gan lokāli, gan reģionālā un pat globālā aspektā. Esmu priecīgs par iegūto augsto vērtējumu vairākās jomās. Tāpat jāatzīst, ka reitings parāda mūsu darbības virzienus, kuros turpmāk iespējama būtiska izaugsme,” atzīmē LU rektors Indriķis Muižnieks.

“Times Higher Education” ir viens no trim pasaules ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem, ko publicē jau gandrīz 20. gadus. Šogad “The Times Higher Education Impact Rankings 2022” reitings tika izdots ceturto reizi un tajā tika iekļautas 1406 vadošās universitātes no 106 pasaules valstīm, vērtējot universitāšu sniegumu dažādās jomās: pētniecība, pārvalde, informēšana, darbs ar sabiedrību, studijas u.c. No universitātēm Latvijā reitingā iekļautas: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Liepājas Universitāte.  Reitingā pirmajā vietā ierindojusies Rietumu Sidnejas Universitāte no Austrālijas (Western Sydney University), otrajā vietā ir ASV Arizonas Štata Universitāte (Arizona State University), un trešo vietu ieņem Kanādas Rietumu universitāte (Western University).

Reitinga rezultāti publiskoti 27. aprīlī.

Share

Related Content

LU medicīnas studiju vērtējums QS World reitingā pa nozaru grupām pakāpjas par 100 vietām
06.04.2023

LU medicīnas studiju vērtējums QS World reitingā pa nozaru grupām pakāpjas par 100 vietām

LU sasniedz līdz šim lielāko zinātnisko publikāciju apjomu
20.07.2022

LU sasniedz līdz šim lielāko zinātnisko publikāciju apjomu

LU QS pasaules universitāšu reitingā sevi pierāda ar augstu reputāciju
09.06.2022

LU QS pasaules universitāšu reitingā sevi pierāda ar augstu reputāciju

QS universitāšu reitinga rezultāti pa zinātnes nozaru grupām parāda LU izaugsmes iespējas
07.04.2022

QS universitāšu reitinga rezultāti pa zinātnes nozaru grupām parāda LU izaugsmes iespējas