© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Latvijas Universitātes (LU) medicīnas nozare ierindota 501.–550. vietā starptautiskajā universitāšu reitingā “QS World University Rankings by Subject 2022”. Šis vērtējums parāda, ka LU ir lielas izaugsmes iespējas, mērķtiecīgi veidojot augstskolas tēlu.

Akadēmiskās sabiedrības un uzņēmēju viedoklim par attiecīgās zinātnes jomas attīstību augstskolā ir izšķiroša nozīme panākumiem “QS World University Rankings by Subject” reitingā. Šo vērtējumu iegūst no apmēram 130 000 zinātnieku un apmēram 75 000 darba devēju brīvprātīgi aizpildītas aptaujas un tas veido no 50% (medicīnā) līdz pat 80% (humanitārajās zinātnēs) no kopējā nozares vērtējuma svara. LU rektors profesors Indriķis Muižnieks salīdzina šo pieeju ar “tautas balsojumu Eirovīzijā” un uzskata, ka universitātes Latvijā ir maz strādājušas sabiedrisko attiecību jomā, lai sevi parādītu labākā gaismā konkurencē ar citām pasaules augstskolām. Tomēr LU medicīnas nozare ir augstu novērtēta. LU, tāpat kā Rīgas Stradiņa Universitāte, ir pirmo reizi pasaules reitingā ierindota 501.550. vietā.

““QS World University Rankings by Subject” rezultāti parāda, ka mūsu mediķu sniegums pasaulē ir zināms un augstu vērtēts arī bez īpaši mērķētiem publicitātes pasākumiem. Tai pat laikā mēs nedrīkstam nolaist rokas, audzējot mūsu pētnieku konkurētspēju un atpazīstamību, veidojot respektētu zinātnes Universitātes tēlu arī citās nozarēs”, norāda LU rektors Indriķis Muižnieks.

Salīdzinājumā ar citām zinātnes nozaru grupām medicīnā un dzīvības zinātnēs lielāks svars ir zinātnisko publikāciju skaitam un to citēšanas biežumam, kas palīdzēja izcelt LU sasniegumus. “Jaunākais QS Subject reitings, ir augsts paveiktā novērtējums”, saka LU Medicīnas fakultātes dekāns prof. Valdis Folkmanis. “Īpaši priecē darba devēju sniegtais augstais mūsu absolventu zināšanu novērtējums, zinātnisko publikāciju citējumu skaits un Hirša indekss. Tas apliecina ne tikai izvēlētās pētījumu stratēģijas pareizību un kvalitātes līmeni, bet kalpo arī kā katalizators turpmākajam darbam studiju un zinātnes izcilības ceļā,” piebilst V. Folkmanis.

"QS World University Rankings" augstskolu reitings ir viens no pasaules ietekmīgākajiem un arī plašāk pazīstamajiem pasaulē. Augstskolu sniegums tiek vērtēts piecās lielās nozaru grupās: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, mākslas un humanitārajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, dabas zinātnēs, sociālajās un vadības zinātnēs, kā arī 51 nozarē, piemēram, medicīnā vai valodniecībā. Lai saņemtu vērtējumu, katrai nozarei  jāsaņem pietiekams skaits akadēmiskās sabiedrības un darba devēju atsauksmju, kā arī ik gadus jāpublicē noteikts skaits zinātnisko darbu, kuri tiek referēti datubāzē “Scopus”. Šobrīd no pasaulē esošajām vairāk nekā 85 000 augstskolām un koledžām universitāšu statusam atbilst apmēram 25 000. No tām QS vērtēšanai kvalificējušās 1543 augstskolas 88 pasaules valstīs. Reitinga rezultāti oficiāli publiskoti 6. aprīlī.

Share