Starptautisks zinātnisks simpozijs “Mežsaimniecība un bioloģiskā daudzveidība: kompromisi, problēmas un risinājumi starptautiskā skatījumā”

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā 2018. gada 5. un 6. decembrī notika Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) un Latvijas Universitātes finansēts starptautisks zinātnisks simpozijs “Mežsaimniecība un bioloģiskā daudzveidība: kompromisi, problēmas un risinājumi starptautiskā skatījumā”. Simpozija otrajā dienā tās dalībnieki piedalījās arī lauka seminārā Ķemeru Nacionālajā parkā un tā apkārtnē. Simpozijā uzstājās zinātnieki no ASV, Lietuvas, Somijas un Latvijas. Simpozijā piedalījās ap 120 dalībnieku, kurus interesē dabas daudzveidības saglabāšana mežos intensīvas mežu apsaimniekošanas apstākļos – LU un LLU studenti, dažādu zinātnisko institūtu pētnieki, DAP, ZM, A/S “Latvijas valsts meži” un SIA “Rīgas meži” pārstāvji un eksperti, NVO, kā arī privātu meža īpašnieku apvienību un dažādu meža nozares uzņēmumu pārstāvji.   Tika prezentēti un apspriesti rezultāti Latvijā un citās valstīs veiktiem pētījumiem, kas izvērtē dažādu valstu pieredzi, veiksmes un neveiksmes visu meža funkciju nodrošināšanā, nepakārtojot tās vienīgi koksnes ieguvei, uzsverot meža lomu dažādu ekosistēmas pakalpojumu nodrošināšanā sabiedrībai, tā sociālās funkcijas un nepieciešamību saglabāt bioloģisko daudzveidību (kas zaudēšanas gadījumā nav atjaunojama).   Pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) finansējumam, simpozijā piedalījās arī vieslektore ar lielu pieredzi tropisko mežu izpētē Dr. Nico Arcilla  no Džordžijas Universitātes, ASV. Vairāk informācijas par BAFF stipendijām un atbalstu lektoru uzaicināšanai varat uzzināt apmeklējot www.balticamericanfreedomfoundation.org.     Simpozija 1. dienas (05.12.2018.) videoieraksts ir pieejams LU YouTube kanālā: 1. sesija (10.00-11.50) – semināra atklāšana un prezentācijas: Nico Arcilla (Dr. silv., Džordžijas Universitāte, ASV): “Meži nākotnei: kā palielināt dabas vērtības mežsaimniecībai atvēlētajos mežos”, Michael Manton (Dr. biol., Meža bioloģijas un mežsaimniecības institūts, Aleksandra Stulginska Universitāte, Lietuva): “Koksnes produkcijas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas līdzsvarošana Eiropas boreālajos mežos”, Māris Strazds (Dr. biol., LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija): “Meža aizsardzības vēsture Latvijā: vai mikroliegumu veidošana ir pretrunā ar mežsaimniecības mērķiem?”. Videoieraksts pieejams šeit: https://youtu.be/QK28NMwVNkU   2. sesija (14.00-15.30) – prezentācijas: Ainārs Auniņš (Dr. biol., Latvijas Universitāte): “Meža putnu skaita pārmaiņas Latvijā”, Andris Avotiņš jun. (Latvijas Universitāte): “Prioritārās teritorijas tikai mežos dzīvojošo pūču aizsardzībai”, Agrita Žunna (Latvijas Universitāte, Mežzinātnes institūta “Silava”): “Vilka ekoloģija, izplatība un barošanās paradumi Latvijas mežos”. Videoieraksts pieejams šeit: https://youtu.be/eD-laQ4CAdg   3. sesija (16.00-18.00) – prezentācijas: Zane Lībiete (Dr. silv.) un Jānis Ozoliņš (Dr. biol., abi no Mežzinātnes institūta “Silava”): “Bebri un mežsaimniecība. Kompromisi, risinājumi un līdzāspastāvēšana”, Māris Strazds (Dr. biol., LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija): “Nezāle vai dārgakmens? Apses Populus tremula nozīme mežā un attieksme pret to Latvijas mežu likumdošanā.”, Sandra Ikauniece (Dr. biol., Dabas aizsardzības pārvalde): “Aizsargājamie meža biotopi Latvijā”, Viesturs Ķerus (Dr. biol., Latvijas Ornitoloģijas biedrība): “Vai Latvijas mežu politika ir sasniegusi izvirzītos mērķus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ko vēl var labot?”. Videoieraksts pieejams šeit: https://youtu.be/lgjKzkQWJRM