Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1, studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Bioloģija BSP
Biotehnoloģija un bioinženierija BSP
Ķīmija BSP
Arodveselība un drošība darbā PBSP
Darba aizsardzība Īsā cikla


 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
29.07. 9.30–17.00
30.07. 9.30–16.00
2. kārta
Datums Laiks
31.07. 9.30–16.00
01.08. 9.30–16.00
02.08. 9.30–12.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Jelgavas iela 1, 501. telpa

29. jūlijā un 30. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 31. jūlija līdz 2. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā