Humanitāro zinātņu fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas BSP
Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas BSP
Āzijas studijas, apakšprogrammās:
Tuvo Austrumu studijas
Japānas studijas
Sinoloģija
BSP
Baltu filoloģija BSP

Filoloģija, apakšprogrammās:
Franču filoloģija
Klasiskā filoloģija
Krievu filoloģija
Somugru studijas
Vācu filoloģija

 

BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
25.07. 10.00–15.00
26.07. 13.00–16.00
2. kārta
Datums Laiks
27.07. 10.00–15.00
28.07. 13.00–18.00
29.07. 9.00–12.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Visvalža iela 4a

25. un 26. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 27. līdz 29. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā