Humanitāro zinātņu fakultātē, Raiņa bulvārī 19, studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Teoloģija un reliģijpētniecība BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
29.07. 10.00–17.00
30.07. 12.00–16.00
2. kārta
Datums Laiks
31.07. 12.00–16.00
01.08. 12.00–18.00
02.08. 10.00–15.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Raiņa bulvāris 19, dekanāts (162. telpa)

29. un 30. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 31. jūlija līdz 2. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā