Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātē, Raiņa bulvāri 19, studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Datorzinātnes (latviešu un angļu valodas grupām) BSP
Programmēšana un datortīklu administrēšana Īsā cikla

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
29.07. 9.00–18.30
30.07. 9.00–15.00
2. kārta
Datums Laiks
31.07. 14.00–16.00
01.08. 9.00–11.00
02.08. 9.00–10.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Raiņa bulvāris 19, 345. telpa

29. jūlijā un 30. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 31. jūlija līdz 2. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā