Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātē, Jelgavas ielā 1, studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Ģeogrāfija BSP
Ģeoloģija BSP
Vides zinātne BSP
Ģeoinformātika BSP
Kultūrvides mantojuma izpēte un aizsardzība BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
29.07. 9.00–13.00
30.07. 12.00–15.00
2. kārta
Datums Laiks
31.07. 9.00–13.00
01.08. 14.00–17.00
02.08. 9.00–12.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Jelgavas ielā 1, 223. telpa

29. un 30. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 31. jūlija līdz 2. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā