Doktorantūras skolas darbības pamatā ir multidisciplināra pieeja doktorantu un maģistrantu, arī rezidentu (medicīnā) apmācībai zinātniskā darba veikšanai, sekmējot topošo zinātnieku kapacitātes celšanu zināšanu pārnesē no bāzes zinātnes uz praktisko rezultātu izmantojamību. Skolas zinātniskā darbības tēmas fokusēsies ar onkoloģiju, onkoprofilaksi un pirmsvēža stāvokļiem saistītās jomās. Skolas darbībā tiks iesaistītas šajā jomā strādājošās augstskolas, zinātniskie institūti un klīniskās medicīnas iestādes.

Skolas ietvaros paredzēts attīstīt tādu sadarbību starp specialitātēm, kāda līdz šim Latvijā ir iztrūkusi vai arī bijusi tikai tās attīstības sākuma stadijā. Piemēram, praktiski Latvijā nav veikti pētījumi profilakses (t.sk. skrīninga) pasākumu ekonomiskai optimizēšanai. Tāpat Latvijas speciālistiem (LU Matemātikas un informātikas institūts) ir visai plašas starptautiskas iestrādes jautājumos, kas saistāmas ar biobanku veidošanu, taču šī pieredze visai maz ir līdz šim izmantota mūsu valstī. Skola palīdzēs attīstīt arī zinātnisko sadarbību starp augstskolām, jo īpaši starp LU un RSU, jo abu augstskolu doktoranti veic izpētes darbu onkoloģijā vienās un tajās pašās klīniskajās bāzēs.

Lekciju plāns 2021./2022. studiju gadam, 2. semestris

Datums

Seminārs

Gatavo

Vieta

14.marts

16.30 – 17.00

Doktorantu prezentācijas:

 1. Krūts vēža pacientu radioloģisko biomarķieru izvērtēšana ar kontrasta mamogrāfijas metodi
 2. Kuņģa zarnu trakta simptomi un kalprotektīna līmenis fēces pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu un diabētisku nieru slimību
 3. Robotizētās radioķirurģijas loma vidēja nelabvēlīga, augsta un ļoti augsta riska prostatas vēža ārstēšanā

Dr.med. Ilva Daugule

Ilze Eņģele

Aleksejs Fedulovs

Māris Mežeckis

Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

30.marts

16.00 – 17.30

Nanomedicine in the diagnosis of gastric cancer

PhD Manohar Prasad Bhandari

Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

13.aprīlis

16.00 – 17.30

Zāļu attīstības process, no akadēmiska pētījuma līdz medikamenta ieviešanai

Dr.med. Ilmārs Stonāns

Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

11. maijs

16.00 – 17.30

Rezultātu ietekmējošu blakusfaktoru iekļaušana analīzē

Dalībnieku ierosinātu statistikas tēmu apskate

Dr.sc.ing. Inese Poļaka

RTU, KPMI

Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

18.maijs

16.00 – 17.30

Seminārs/Konsultācija sagatavotam manuskriptam/tēzēm – individuāla pieteikšanās

Dr.med. Ilva Daugule

 

 

1. jūnijs

16.00 – 17.30

Doktorantu prezentācijas

Dr.med. Ilva Daugule

Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

 

Dalībnieku ierosināta tēma/prezentācijas

Dr.med. Ilva Daugule

Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

Doktorantūras skolā aicināti pieteikties medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, ekonomikas un citu fakultāšu studenti maģistratūras, doktorantūras vai pēdējo kursu studenti, kuri ir ieinteresēti ar medicīnu saistītos zinātniskos pētījumos. Pēdējo kursu studenti ir tiesīgi kļūt par doktorantūras skolas asociētiem klausītājiem.

Pretendentiem jāatsūta pieteikums un iesniegums pēc pievienotā parauga uz skolas e-pastu (DS.Translacijasmedicina@lu.lv vai doktoranturas.skola@gmail.com).:

Ilva Daugule, asoc.prof., LU Medicīnas fakultāte – priekšsēdētāja, ilva.daugule@lu.lv;
Mārcis Leja, prof., LU Medicīnas fakultāte - priekšsēdētājas vietnieks;
Liliāna Civjane,  asoc. prof., LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts;

Arnolds Jezupovs, asoc prof., LU Medicīnas fakultāte;
Signe Mežinska, asoc. prof. LU Medicīnas fakultāte;
Ilva Nakurte, vadošais pētnieks, LU Ķīmijas fakultāte;
Una Kojalo, lektore, RSU Statistikas laboratorija;
Kris Malders, Dr., Vrijes Universitāte, Nīderlande;
Lars Engstrand, prof., Karolinska Universitāte, Zviedrija.

Esam arī Facebook.

Doktorantūras skolas pārstāvētās nozares:

 • medicīna;
 • ķīmija;
 • bioloģija;
 • statistika;
 • pētījumu plānošana un manuskriptu sagatavošana.
 • onkoloģisko saslimšanu un pirmsvēža stāvokļu epidemioloģija
 • skrīninga u.c. onkoprofilaktisko pasākumu efektivitātes izvērte un optimizācija
 • biomarķieru pētījumi onkoloģisko saslimšanu un pirmsvēža stāvokļu agrīnai diagnostikai
 • ar paaugstinātu vēždraudi saistītu mikroorganismu izpēte (t.sk. H.pylori)
 • ģenētisko faktoru izpēte saistībā ar onkoloģiskajām saslimšanām un pirmsvēža stāvokļiem
 • jaunu onkoproteinu izpēte
 • farmakoģenētika
 • profilaktisko pasākumu un ārstēšanas optimizēšanas ekonomiskā modelēšana
 • konkrētu ar paaugstinātu vēždraudi saistītu slimību izpēte (piem., celiakija, anēmija, atrofisks gastrīts)
 • jaunu zāļu formu izpēte, terapeitisko manipulāciju efektivitātes izvērte
 • jaunu diagnostikas un terapijas metožu izvērte Latvijas apstākļos, algoritmu izstrāde un aprobācija
 • informācijas sistēmu izstrāde un pielietojuma izvērte Latvijas apstākļos (tai skaitā biobanku veidošanai).