Doktorantūras skolas darbības pamatā ir multidisciplināra pieeja doktorantu un maģistrantu, arī rezidentu (medicīnā) apmācībai zinātniskā darba veikšanai, sekmējot topošo zinātnieku kapacitātes celšanu zināšanu pārnesē no bāzes zinātnes uz praktisko rezultātu izmantojamību. Skolas zinātniskā darbības tēmas fokusēsies ar onkoloģiju, onkoprofilaksi un pirmsvēža stāvokļiem saistītās jomās. Skolas darbībā tiks iesaistītas šajā jomā strādājošās augstskolas, zinātniskie institūti un klīniskās medicīnas iestādes.

Skolas ietvaros paredzēts attīstīt tādu sadarbību starp specialitātēm, kāda līdz šim Latvijā ir iztrūkusi vai arī bijusi tikai tās attīstības sākuma stadijā. Piemēram, praktiski Latvijā nav veikti pētījumi profilakses (t.sk. skrīninga) pasākumu ekonomiskai optimizēšanai. Tāpat Latvijas speciālistiem (LU Matemātikas un informātikas institūts) ir visai plašas starptautiskas iestrādes jautājumos, kas saistāmas ar biobanku veidošanu, taču šī pieredze visai maz ir līdz šim izmantota mūsu valstī. Skola palīdzēs attīstīt arī zinātnisko sadarbību starp augstskolām, jo īpaši starp LU un RSU, jo abu augstskolu doktoranti veic izpētes darbu onkoloģijā vienās un tajās pašās klīniskajās bāzēs.

2019/2020. ak. gada II semestris

Datums Seminārs Gatavo Vieta

27. februāris

16:15 – 17:30

Elektromagnētiskā un pastāvīgā magnētiskā lauka iedarbība – bioloģiskie pamati

Dr. biol. Viktors Veliks Gaiļezers, Telpa “Vasara”
Publikāciju apspriešana – abstrakta prezentācijas un vērtēšana* LU Zinātņu māja
20. marts LU Zinātniskā konference LU Zinātņu māja

26. marts

16:15 – 17:30

Doktorantu sagatavotas tēmas: Gaiļezers, Telpa “Vasara”
Jaunas klīniski genomiskas tehnoloģijas izstrāde melanomas riska stratifikācija, prognozes novērtēšana un personalizēta terapija Tatjana Zablocka
No neironu morfoloģijas līdz sensomotorai integrācijai: kādēļ pētīt žurku smadzenes Maksims Ivanovs

Publikāciju apspriešana – abstrakta prezentācijas un vērtēšana*

Gaiļezers

23. aprīlis

16:15 -17:30
Pētījumu plānošana un projektu sagatavošana: svarīgākie aspekti Prof. Mārcis Leja

Gaiļezers

Telpa “Vasara”
Publikāciju apspriešana – abstrakta prezentācijas un vērtēšana* Gaiļezers

7. maijs

16:30 -18:00
Manuskripta sagatavošana publikācijai zinātniskajā izdevumā - I Asoc. prof. Ilva Daugule

LU Zinātņu māja

14. maijs

16:30 – 18:00
Manuskripta sagatavošana publikācijai zinātniskajā izdevumā - II Asoc. prof. Ilva Daugule

LU Zinātņu māja

Publikāciju apspriešana – abstrakta prezentācijas un vērtēšana* Gaiļezers

28. maijs

16:15 -17:30
Doktorantu sagatavotas tēmas:  

Gaiļezers

Telpa “Vasara”
Gūžas locītavas periprotēzes infekcijas ārstēšanas stratēģijas Lauris Repša
Radioķirurģijas loma vidēja nelabvēlīga un augsta riska prostatas vēža terapijā Māris Mežeckis
Publikāciju apspriešana – abstrakta prezentācijas un vērtēšana*

Gaiļezers

 

* Publikāciju apspriešana – abstrakta prezentācijas un vērtēšana – personīgi pieteicoties.

Doktorantūras skolā aicināti pieteikties medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, ekonomikas un citu fakultāšu studenti maģistratūras, doktorantūras vai pēdējo kursu studenti, kuri ir ieinteresēti ar medicīnu saistītos zinātniskos pētījumos. Pēdējo kursu studenti ir tiesīgi kļūt par doktorantūras skolas asociētiem klausītājiem.

Pretendentiem jāatsūta pieteikums un iesniegums pēc pievienotā parauga uz skolas sekretāra e-pastu (linda.mezmale@lu.lv):

Ilva Daugule, asoc.prof., LU Medicīnas fakultāte – priekšsēdētāja, ilva.daugule@lu.lv;
Mārcis Leja, prof., LU Medicīnas fakultāte - priekšsēdētājas vietnieks;
Liliāna Civjane,  asoc. prof., LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts;

Arnolds Jezupovs, asoc prof., LU Medicīnas fakultāte;
Signe Mežinska, asoc. prof. LU Medicīnas fakultāte;
Ilva Nakurte, vadošais pētnieks, LU Ķīmijas fakultāte;
Una Kojalo, lektore, RSU Statistikas laboratorija;
Kris Malders, Dr., Vrijes Universitāte, Nīderlande;
Lars Engstrand, prof., Karolinska Universitāte, Zviedrija.

Linda Mežmale – LU doktorante, skolas sekretāre.

E-pasts: linda.mezmale@lu.lv.

Esam arī Facebook.

Doktorantūras skolas pārstāvētās nozares:

 • medicīna;
 • ķīmija;
 • bioloģija;
 • statistika;
 • pētījumu plānošana un manuskriptu sagatavošana.
 • onkoloģisko saslimšanu un pirmsvēža stāvokļu epidemioloģija
 • skrīninga u.c. onkoprofilaktisko pasākumu efektivitātes izvērte un optimizācija
 • biomarķieru pētījumi onkoloģisko saslimšanu un pirmsvēža stāvokļu agrīnai diagnostikai
 • ar paaugstinātu vēždraudi saistītu mikroorganismu izpēte (t.sk. H.pylori)
 • ģenētisko faktoru izpēte saistībā ar onkoloģiskajām saslimšanām un pirmsvēža stāvokļiem
 • jaunu onkoproteinu izpēte
 • farmakoģenētika
 • profilaktisko pasākumu un ārstēšanas optimizēšanas ekonomiskā modelēšana
 • konkrētu ar paaugstinātu vēždraudi saistītu slimību izpēte (piem., celiakija, anēmija, atrofisks gastrīts)
 • jaunu zāļu formu izpēte, terapeitisko manipulāciju efektivitātes izvērte
 • jaunu diagnostikas un terapijas metožu izvērte Latvijas apstākļos, algoritmu izstrāde un aprobācija
 • informācijas sistēmu izstrāde un pielietojuma izvērte Latvijas apstākļos (tai skaitā biobanku veidošanai).