"Varēt" un "darīt" ir vieni no biežākajiem vārdiem, kas izskan jauno doktoru atziņās par laiku doktorantūrā. Turpinām stāstīt par jaunajiem doktoriem rubrikā "Viens no 0,5 %"*.

*Latvijā 2022. gadā bija 7723 doktori, kas veido 0,5 % no kopējā iedzīvotāju skaita valstī 25–64 gadu vecumā.

 

“Jo vairāk dari, jo vieglāk izdodas”

Promocijas darba tēma: Latvijā regulāri ligzdojošo pūču aizsardzības ekoloģija

Ko pētījāt savā promocijas darbā?

Pūces (ne mazāk kā daļa sugu) ir zinātnē labi zināmi biodaudzveidības indikatori, kuru aizsardzība kalpo kā lietussargs citu sugu aizsardzībai, informē par nozīmīgākajām ekosistēmas svarīgo daļu koncentrācijām un netieši palīdz klimatneitralitātes pasākumu plānošanā. Izstrādātais darbs sniedz piemēru, kā plānot gan sugu aizsardzību, ņemot vērā plēsēja-upura attiecības, gan kopējo dabas un vides saglabāšanu, kas ir nozīmīga klimata pārmaiņu ierobežošanā.

Kāpēc nolēmāt studēt doktorantūrā? Kas noteica jūsu izvēli?

Personīgās intereses, izcila darba vadītāja pieejamība.

Kāds bija jūsu ceļš līdz promocijas darbam?

Izaicinājumiem bagāts.

Kādas galvenās atziņas guvāt doktorantūras laikā?

Viss ir saistīts. Visu aptvert nekad nav iespējams. Tomēr jautājumu risināšanā labākā pieeja ir soli pa solim, kur ik solī veicama saistīto lielumu izvērtēšana.

Kā jūs mudinātu nenobīties pārējiem, kas vēl tikai domā par doktorantūras studijām? Atstājiet spēka vārdus nākamajiem doktoriem.

Manuprāt, nozīmīgākais izaicinājums ir publicēšanās, kuras nozīmīgākā sastāvdaļa ir manuskripta uzrakstīšana. Tas, pirmkārt, ir smags darbs, kas notiek tikai tad, ja to dara. Otrkārt, tā ir prasme, kuru var iemācīties – jo vairāk dari, jo vieglāk izdodas. Visbeidzot, ja nav personīgās intereses, nauda ir vājš motivators.

“Es varu daudz vairāk, nekā man liekas”

Promocijas darba tēma: Metodoloģijas izstrāde kataraktas radīto redzes izmaiņu izvērtēšanai

Ko pētījāt savā promocijas darbā?

Šis darbs ir veltīts jaunas metodikas izstrādei, kataraktas progresēšanas uzraudzībai. Mūsdienās, kad jebkura simptomātiska katarakta ir operējama katarakta, ir pamatoti apzināt jaunas metodes, ar kuru palīdzību var veikt kataraktas pacientu uzraudzību. Eksperimentāli ir pierādīts, ka ikdienas aktivitātes un krāsu redzes aptaujas anketas var būt papildu instruments, lai novērtētu pacientus ar kataraktu, un rezultāti uzrāda spēcīgu pozitīvu korelāciju ar tādiem klīniskiem testiem kā redzes asuma, kontrastajutības un krāsu redzes testi. Pamatojoties uz krāsu redzes jutības mērījumu rezultātiem, krāsu kauliņu izkārtojuma testi ir jutīgi, lai noteiktu krāsu redzes izmaiņas pirms un pēc kataraktas operācijas. Pierādīts, ka krāsu redze jutība stabilizējās 2 līdz 6 mēnešus pēc kataraktas operācijas, bet pacienti subjektīvas krāsu redzes izmaiņas izjuta 2 nedēļas pēc kataraktas operācijas. Eksperimentāli pierādīts, ka objektīvais gaismas izkliedes indeksa tests ir izmantojams kā papildus metode kataraktas tipu izšķiršanai. Iegūtie rezultāti sniedz veselības aprūpes speciālistiem labāku perspektīvu attiecībā uz pacientu pieredzi atkarībā no kataraktas tipa pirms un pēc kataraktas operācijas, saistībā ar krāsu redzi.

Kāpēc nolēmāt studēt doktorantūrā? Kas noteica jūsu izvēli?

Vēlējos iemācīties daudz ko jaunu. Pierādīt sev, ka es varu iegūt grādu.

Kāds bija jūsu ceļš līdz promocijas darbam?

Ļoti, ļoti grūts un izaicinošs. Dažādu apstākļu dēļ vadītājs visu atstāja manā ziņā un es varu teikt, ka promocijas darbs ir 100% mans darbs. Pierādīju sev,  ka es to varu izdarīt un, neskatoties uz noklīšanu no ceļa pētījumos, nonācu pie veiksmīga promocijas darba, kas sastāvēja no publikāciju kopas.

Kādas galvenās atziņas guvāt doktorantūras laikā?

Atziņa – es varu daudz vairāk, nekā man liekas. Novērtēju iespēju ceļot uz konferencēm un kolēģu no Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas milzīgo atbalstu šajā ceļā.

Kā jūs mudinātu nenobīties pārējiem, kas vēl tikai domā par doktorantūras studijām? Atstājiet spēka vārdus nākamajiem doktoriem.

Visi baidās – process ir garš, bet beigās tas gandarījums ir neiedomājams. Pierādi sev, ka tu to vari!

“Lielākais ieguvums – līdz galam pabeigta darba sajūta”

Promocijas darba tēma: Apaļā jūrasgrunduļa Neogobius melanostomus (Pallas 1814) populācijas attīstība un loma grunts zivju sabiedrībā

Ko pētījāt savā promocijas darbā?

Promocijas darbā aprakstīju invazīvas jūras zivju sugas populācijas attīstības vēsturi Latvijas ūdeņos un tās ietekmi uz vietējām zivju sugām, izmantojot ilggadīgus jūras zivju monitoringa datus. Atklāju izmaiņas vietējo zivju sugu populāciju tendencēs un to barošanās paradumos laika periodā pēc apaļā jūrasgrunduļa invāzijas sākšanās. Kā arī izstrādāju zinātniski pamatotus, praktiski pielietojamus ieteikumus turpmākiem zivju populāciju novērtējumiem un monitoringam.
Ir svarīgi saprast šīs sugas invāzijas dinamiku un ietekmi uz vietējo ekosistēmu, lai nākotnē varētu laicīgi reaģēt un pareizi rīkoties jaunas svešzemju sugas parādīšanās gadījumā.

Kāpēc nolēmāt studēt doktorantūrā? Kas noteica jūsu izvēli?

Studēt doktorantūrā jau gribēju, uzsākot studiju pamatprogrammu pirms 20 gadiem. Tobrīd intereses un iespējas bija ļoti plašas, kas arī nedaudz kavēja koncentrēšanos uz doktorantūru. Nemainīgi darbojoties zinātnes jomā visu šo laiku, uzkrātās zināšanas un iemaņas ļāva veiksmīgi pabeigt darbu.

Kāds bija jūsu ceļš līdz promocijas darbam?

Īsumā – ceļš bija garš, bez īpašiem līkumiem ar strauju vidējā ātruma paātrinājumu pirms finiša.

Kādas galvenās atziņas guvāt doktorantūras laikā?

Lielākais ieguvums pašam varētu būt – līdz galam pabeigta darba sajūta.

Kā jūs mudinātu nenobīties pārējiem, kas vēl tikai domā par doktorantūras studijām? Atstājiet spēka vārdus nākamajiem doktoriem.

Ja esi izvēlējies zinātnisko darbu par savu nākotnes profesiju, tad studēšana doktorantūrā veidos loģisku simbiozi ar tavu profesionālo veiktspēju.

Share

Related Content

Zināt un saprast. Jauno doktoru stāsti
12.04.2024

Zināt un saprast. Jauno doktoru stāsti

Iespēja apzināt savus slēptos talantus. Jauno doktoru stāsti
05.04.2024

Iespēja apzināt savus slēptos talantus. Jauno doktoru stāsti

Tiekties uz lieliem mērķiem. Jauno doktoru stāsti
16.02.2024

Tiekties uz lieliem mērķiem. Jauno doktoru stāsti

Ieguldījums zinātnē. Jauno doktoru stāsti
05.02.2024

Ieguldījums zinātnē. Jauno doktoru stāsti

Viens no 0,5 %. Jauno doktoru stāsti
05.12.2023

Viens no 0,5 %. Jauno doktoru stāsti

Viens no 0,5 %. Jaunie doktori par ticību saviem spēkiem
13.10.2023

Viens no 0,5 %. Jaunie doktori par ticību saviem spēkiem

Viens no 0,5 %. Jauno doktoru stāsti
06.10.2023

Viens no 0,5 %. Jauno doktoru stāsti