Integrated model for personalized diabetic retinopathy screening and monitoring using risk-stratification and automated AI-based fundus image analysis (PerDiRe)

Integrētais modelis diabētiskās retinopātijas skīningam un monitorēšanai, izmantojot riska-stratificēšanu un uz mākslīgo intelektu bāzēto automatizēto acs dibena attēlu analīzi (PerDiRe)

Projekta mērķis: ieviest diabēta pacientu integrētajā aprūpē jaunu uz mākslīgā intelekta bāzētu diabētiskās retinopātijas skrīninga un monitorēšanas programmu.

Projektā plānotās aktivitātes

Pacientu iesaistīšana, oftalmoloģiska apskate, acs dibena foto uzņēmumu un datu iegūšana par riska faktoriem automatizētā diabētiskās retinopātijas pakāpes noteikšana, diabētiskās retinopātijas riska faktoru izgūšana un nākamās skrīninga vizītes optimālā laika intervāla noteikšana, izmantojot mākslīgā intelekta metodes, jaunās monitorēšanas programmas izmaksu efektivitātes analizē, projekta rezultātu izplatīšana zinātnieku, ārstu, diabēta pacientu vidū, kā arī sabiedrības informēšana.

Projektu īsteno: LU Medicīnas fakultāte

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2021.–30.04.2024.

Projekta līguma numurs: EEZ/BPP/VIAA/2021/8

Projekta ID numurs: EEA-RESEARCH-60

Projekta kopējais finansējums: 1 000 000 EUR, no kuriem 850 000 EUR (85%) ir Eiropas Ekonomikas zonas finansējums un 15 000 EUR (15%) – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums

Projekta zinātniskas vadītājs: LU Medicīnas fakultātes vadošā pētniece Jeļizaveta Sokolovska

Projekta mājas lapa latviešu un angļu valodā: https://www.perdire.lu.lv/