Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipdendijas" aktivitāte