Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda "Baltijas pētniecības programmas" projekti:

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Līdzekļi reģionālajai sadarbībai” projekti 

Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipdendijas" aktivitāte: